Kategorie
VIM

Vim – delete blank lines

Usuwanie w Vim’ie pustych linii od znacznika ‚a do znacznika ‚b z potwierdzeniem każdego usunięcia: :’a,’bs/^\s*$\n//gc

Kategorie
IPTABLES Linux Ubuntu

Change IPTABLES log file

Domyślnie w Ubuntu 14.04 iptables loguje ruch w pliku /var/log/syslog. Możemy to zmienić poprzez dodanie unikalnego prefiksu do regułki iptables jak w przykładzie poniżej: iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j LOG –log-prefix='[spoofing] ‚ Teraz wystarczy edytować plik /etc/rsyslog.d/20-ufw.conf i dodać do niego odpowiedni filtr: :msg,contains,”[spoofing] ” /var/log/iptables.log Po restarcie rsysloga poniższym poleceniem: root@server:/# […]

Kategorie
Apache2

Apache2 server status

Przydatnym narzędziem w administracji serwerem www Apache2 jest możliwość wyświetlenia statusu serwera w przeglądarce internetowej. Narzędzie oprócz aktywności i wydajności serwera wyświetla szereg parametrów, które dają nam obraz jego aktualnego stanu. W celu uruchomienia narzędzia

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu IPv4 Neighbor table overflow problem

W przypadku gdy mamy dużą sieć lub nasz serwer pracuje jako router w logach może pojawić się komunikat kernel: [138585.922764] IPv4: Neighbour table overflow Rozwiązaniem tego problemu jest zwiększenie odpowiednio progów w tablicy neighbour zwanej również tablicą ARP. Aktualne poziomy sprawdzamy poleceniem: grep . /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh* powinniśmy otrzymać wyniki podobne do poniższych:

Kategorie
Linux Ubuntu

Linux dodawanie rozszerzenia do plików

Jeśli chcemy dodać określone rozszerzenie (np. „.conf”) do wszystkich plików w bieżącym katalogu, wystarczy utworzyć plik: root@server:#/ vi zmiana.sh i wpisać do niego poniższy kod.

Kategorie
Linux Ubuntu

Remove apparmor from Ubuntu 14.04

Apparmor jest rozszerzeniem zabezpieczeń i czuwa nad bezpieczeństwem systemu. W związku z tym powoduje często wiele problemów z działaniem różnych usług w systemie. Według wielu opinii nie jest on niezbędny do uruchomienia bezpiecznego serwera, a podczas jego konfiguracji potrafi przysporzyć wiele kłopotów. Jeśli macie problemy z dostępem do plików różnych usług w systemie, warto odinstalować […]

Kategorie
Linux Ubuntu

rsyslog error: Could no open output pipe ‚/dev/xconsole’:

Jeśli po restarcie demona rsyslog w logach macie poniższy komunikat: Could no open output pipe ‚/dev/xconsole’: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2039 ] wystarczy otworzyć w dowolnym edytorze plik /etc/rsyslog.d/50-default.conf i zmienić xconsole na console. daemon.*;mail.*;\     news.err;\     *.=debug;*.=info;\     *.=notice;*.=warn   |/dev/xconsole zmieniamy na:

Kategorie
Linux Ubuntu

SSH root access on ubuntu 14.04

Domyślnie w Ubuntu ze względów bezpieczeństwa dostęp dla użytkownika root przez SSH jest zablokowany. W pewnych sytuacjach może być potrzeba odblokowania konta dla dostępu przez SSH. W tym celu edytujemy plik /etc/ssh/sshd_config i odszukujemy poniższą linijkę: PermitRootLogin without-password i zamieniamy ją na:

Kategorie
Linux Ubuntu

Cron – automatyzacja zadań w linuxie

Edycja pliku cron’a: root@server:/# crontab -e Przykłady: #uruchamianie pliku każdego dnia 1 minutę po każdej godzinie 1 * * * * /home/administrator/services.sh Przy uruchamianiu plików php, w pierwszej linii uruchamianego pliku należy umieścić poniższą linię: #!/usr/bin/php -q -c /etc/php5/apache2/php.ini Uruchamianie zadań w różnych interwałach czasowych (kolejne gwiazdki: minuty, godziny, dni miesiąca, miesiące, dni tygodnia): #uruchamianie […]

Kategorie
Elmeg

Telefon Elmeg CA-50 – zmiana długości flash

W celu zmiany długości flash w telefonie Elmeg CA50 odłuż słuchawkę i postępuj według poniższej instrukcji (aby zapisać zmiany, telefon musi być podłączony do zasilacza lub mieć włożone baterie). 1) Naciśnij 1 raz klawisz mute (klawisz bezpośrednio znajdujący się nad klawiszem M5), 2) Naciśnij 3 razy klawisz strzałki w dół znajdujący

Kategorie
Windows 7

Zmiana aktywnej partycji Windows 7 w wierszu poleceń

Czasami zdarza się, że Windows 7 nie chce się uruchomić po przegraniu go na nowy dysk lub odtworzeniu z wcześniej przygotowanego obrazu. Powodem tego może być brak aktywnej partycji na dysku twardym. Zwykle nie pomagają w tym wypadku narzędzia do automatycznej naprawy rozruchu systemu operacyjnego. W takim przypadku należy uruchomić komputer z

Kategorie
MS Office

MS Office 2013 print problem

Podczas drukowania z programów MS Office 2013 (Word, Excell, Power Point i innych) może się zdarzyć, że program przestanie odpowiadać. Powodem tego mogą być dodatki domyślnie włączone w Office. Jeśli chcecie pracować w programach z pakietu Office 2013 beza żadnych problemów, proponuję wyłączyć wszystkie dodatki według poniższego opisu: 1) W Wordzie należy wybrać Plik -> […]

Kategorie
VIM

Vim autoindent off

Podczas wklejania tekstu w VIM’ie czasami zdarza się, że na początku każdej linii jest dodawane kolejne wcięcie tekstu, co powoduje coraz dalsze odsuwanie się tekstu od lewej krawędzi edytora, jak poniżej:

Kategorie
Apache2 PHP

Uruchamianie skryptów powłoki przez php

Jeśli chcecie uruchamiać skrypty powłoki bezpośrednio ze strony www za pomocą php należy wykonać kilka czynności. 1) Tworzymy w katalogu, do którego ma dostęp php, plik zawierający skrypt do uruchomienia o nazwie skrypt.sh root@server:/# touch /var/www/naszastrona/skrypt.sh 2) Przypisujemy do pliku

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu domyślny edytor – zmiana

W celu zmiany domyślnego edytora systemowego, wykorzystywanego między innymi przez polecenie visudo wydajemy z konsoli poniższe polecenie: root@server:/# update-alternatives –config editor Po wykonaniu polecenia