Kategorie
DNS Bind

named[…]: error (no valid RRSIG) resolving – Bind9

Jeśli w logach systemowym pojawia Wam się poniższy wpis: named[…]: error (no valid RRSIG) resolving prawdopodobnie w pliku /etc/bind/named.conf.local macie domyślnie włączoną opcję dnssec, która może powodować błędy. Rozwiązaniem jest wyłączenie powyższej opcji poprzez edycję pliku konfiguracyjnego named.conf.local jak poniżej: root@server:/# vim /etc/bind/named.conf.local przed: dnssec-enable yes; dnssec-validation yes; po: dnssec-enable no; dnssec-validation no; Jeśli nie […]

Kategorie
Linux Ubuntu

fail2ban unban IP address

Odbanować adres IP można poniższym poleceniem. root@server:/# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.1

Kategorie
Linux Ubuntu

Przenoszenie Ubuntu na inny dysk

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia systemu operacyjnego z jednego dysku na drugi. Poniżej kilka wskazówek jak można to wykonać na przykładzie Ubuntu. Na początku najlepiej jest podpiąć nowy dysk w miejsce starego, a stary podłączyć do innego kanału SATA. Jeśli coś się nie uda, zawsze będziemy mieli możliwość podłączenia starego dysku w jego pierwotny kanał i […]

Kategorie
LVM

LVM on Ubuntu 16.04 – zaawansowane zarządzanie pojemnością dysków

Ważne pojęcia: LVM – Logical Volume Manager (Menadżer Woluminów Logicznych), jest to system zaawansowanego zarządzania przestrzenią dysku. Jest on o wiele bardziej elastyczny, niż klasyczne partycje dyskowe. PV – Physical Volume (Woluminy fizyczny, partycja fizyczna), są bezpośrednio związane z partycjami na dyskach (np. /dev/hda1, /dev/sdb3), które możemy wykorzystać do utworzenia wirtualnych grup.

Kategorie
Bash

Find file name which contain a centrain string using grep and find

If you only want to find the file names that have a certain string without showing the matching line: root@server:/# find . -type f -print0 | xargs -0 grep -l „string” and you want to exclude file name that containing certain string: root@server:/# find . -type f -print0 | xargs -0 grep -l „string” | […]

Kategorie
Perl

PERL „Wide character in print at …” error

Jeżeli w wyniku działania skryptu perl otrzymujecie poniższy komunikat błędu: root@server:/# Wide character in print at … Wystarczy dodać do skryptu komendę, dzięki której perl będzie przetwarzał tekst w utf8: #!/usr/bin/perl -w my $tekst =’Jakiś tekst.’; binmode(STDOUT, „:utf8”); print $tekst;

Kategorie
MySQL

MySQL sql_mode=only_full_group_by error

W przypadku wystąpienia w mysql błędu: „this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by” należy na końcu pliku /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf dopisać poniższą linię: sql_mode = „STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” i zrestartować serwer MySQL: root@server:/# systemctl restart mysql

Kategorie
Linux Ubuntu

Dovecot: Inotify instance limit for user exceeded, disabling – erro

Jeśli w pliku mail.log pojawiają nam się ostrzeżenia: Warning: Inotify instance limit for user xxxx (UID vmail) exceeded, disabling. Increase /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances należy zwiększyć wartość parametru max_user_instances. Wyświetlenie aktualnie używanych parametrów: root@server:/# sysctl -a | grep inotyfi.max Zmiana wartości domyślnej. Edytujemy plik /etc/sysctl.conf:

Kategorie
Linux Ubuntu

Linux grep display file name

Jeśli chcemy wyświetlić w linuxie nazwy plików zawierających określone słowa wystarczy w konsoli wpisać poniższe polecenie: root@server:/# grep -l „szukany tekst” Pliki zawierające linie zaczynające się od tabulatora i zawierające „szukany tekst” wyświetlimy wpisując:

Kategorie
DHCP Linux Ubuntu

DHCP serwer w Ubuntu 14.04

Ręczne wpisywanie adresów IP w sieci lokalnej możemy zastąpić usługą DHCP, która przydzieli adresy IP wszystkim urządzeniom w sieci komputerowej za nas. Najlepiej do tego się nadaje serwer DHCP3 z repozytoriów Ubuntu: Żeby go zainstalować wystarczy wydać z konsoli poniższe polecenie: root@server: apt-get install dhcp3-server Po instalacji server DHCP domyślnie pracuje na wszystkich interfejsach dostępnych […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu 14.04 instalacja VLAN’ów

Instalacja i konfiguracja wirtualnych sieci LAN w Ubuntu. 1) Instalujemy wymagane pakiety: root@server:/# apt-get install vlan 2) Ładujemy moduł VLAN do kernela:

Kategorie
KVM

Install a KVM host on Ubuntu 14.04 Trusty Tahr

Instalacja i konfiguracja hosta KVM z libvirt i Open vSwitch na Ubuntu 14.04 Trusty Tahr. Poniższe kroki najlepiej wykonać zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego. 1) Instalujemy wymagane pakiety: root#server:/# apt-get install openvswitch-switch qemu-kvm libvirt-bin 2) Usuwamy domyślny bridge i tworzymy bridge oparte na Open vSwitch:

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu change p1p1 to eth0

Jeśli po wydaniu komendy ifconfig w Ubuntu zamiast dotychczasowych nazw interfejsów zaczynających się od eth widzicie coś w rodzaju p1p1, p1p2, itd. i chcielibyście mieć poprzednie nazewnictwo nic prostszego. 1) Edytujemy plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules: root@server:/# vim /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules i zamiast p1p1 wpisujemy np. eth0 jak poniżej:

Kategorie
Outlook

Ustawienie połączenia szyfrowanego – Outlook

W domyślnej konfiguracji program pocztowy Outlook do połączenia z serwerem pocztowym używa zwykłego połączenia, w którym wszystkie dane wymieniane pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem są przesyłane otwartym tekstem. Oznacza to, że osoba, która podsłucha takie połączenie w dowolnym miejscu w Internecie, ma dostęp do hasła i loginu użytkownika, który łączy się aktualnie z serwerem. Wykorzystując […]

Kategorie
Facebook

Facebook jak usunąć cache stron

Jeśli podczas udostępnienia strony na facebook’u wyświetla się Was nieaktualna wersja serwisu, oznacza to, że jest wczytana z cache facebook’a, a nie z Internetu. Można to zmienić w prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/ lub jeśli powyższy link nie działa: https://developers.facebook.com/tools/debug/ i w pole „Input URL” wpisać adres strony, którą chcecie udostępnić.