Kategorie
Linux Ubuntu

phpMyAdmin ręczna aktualizacja do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5

Wykonanie ręcznej aktualizacji phpMyAdmin do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5 Przechodzimy do katalogu, gdzie znajdują się pliki phpMyAdmin: root@server:/# cd /usr/share/phpmyadmin Wykonujemy kopię plików posiadanej wersji phpMyAdmin i przenosimy ją do katalogu domowego bieżącego użytkownika: root@server:/usr/share/phpmyadmin# tar zcvf phpmyadmin.tar.gz ./* root@server:/usr/share/phpmyadmin# mv phpmyadmin.tar.gz ~/ usuwamy wszystkie pliki bieżącej wersji: root@server:/usr/share/phpmyadmin# rm ./* pobieramy najnowszą wersję […]

Kategorie
Git

git failed to push some refs

Jeśli otrzymujecie podobny błąd do: „… git failed to push some refs …” przy wysyłaniu do nowego repozytorium projektu, który był wcześniej wysłany do innego repozytorium, spróbujcie poniższego rozwiązania. Usuńcie cały katalog .git z głównego folderu projektu (ewentualnie skopiujcie go w inne miejsce poza projekt). Z linii komend wydajcie poniższe polecenia: root@server:/var/www/projekt git init root@server:/var/www/projekt […]

Kategorie
MySQL

Call to undefined method mysqli_stmt::get_result()

Jeśli pojawił Wam się błąd Call to undefined method mysqli_stmt::get_result() prawdopodobnie używacie starszej wersji PHP lub po aktualizacji nie został zainstalowany automatycznie natywny sterownik do bazy danych MySQL, który od wersji PHP 5.3.0 jest domyślnie ustawiony do obsługi bazy danych. Nie zawsze tak się dzieje w przypadku aktualizacji PHP do nowszej wersji. Rozwiązaniem tego problemu […]

Kategorie
Video konferencje

Zdalna praca, nauka, spotkania on-line i konferencje

Praca lub nauka zdalna niesie za sobą wiele korzyści jak również wiele ograniczeń. Część z niedogodności można wykluczyć dzięki odpowiednim narzędziom, które wspomagają ten system nauki lub pracy . Jednym z nich są systemy do prowadzenia wideokonferencji. Rozwiązań dostępnych na rynku jest bardzo wiele. Poniżej prezentujemy opis pracy w jednym z nich, który został opracowany […]

Kategorie
OpenVPN

Instalacja OpenVPN pod Windows 7, 8 i 10

OpenVPN jest oprogramowaniem open source udostępnianym na licencji GNU GPL. Pozwala ono na bezpieczne połączenie z prywatnymi lub firmowymi zasobami z niezabezpieczonych publicznych sieci Wi-Fi w hotelach, restauracjach czy lotniskach. Dzięki OpenVPN możemy chronić nasze prywatne dane oraz zwiększyć nasze bezpieczeństwo podczas przeglądania sieci Internet i przesyłania przez nią wrażliwych danych. Dodatkowo tunele VPN dają […]

Kategorie
Internet

Konfiguracja Internetu Orange, T-Mobile krok po kroku

Konfiguracja Internetu Orange IPv4: Nazwa konfiguracji: Internet Nośnik danych: GPRS APN (punkt dostępu): internet Nazwa użytkownika: internet Hasło: internet Uwierzytelnianie: normalne Adres IP telefonu: Automatyczny Podstawowy serwer DNS: 194.204.159.1 Dodatkowy serwer DNS: 194.204.152.34 Dla połączenia Internet GPRS nie należy ustawiać bramki IP, adresu serwera Proxy oraz numerów ich portów (pola te należy zostawić niewypełnione).   […]

Kategorie
PHP

Skrócona instrukcja warunkowa if w PHP

Znaczne przyspieszenie w pisaniu kodu w PHP możemy uzyskać wykorzystując sukcesywnie wprowadzane w nowych jego wersja skrótowe zapisy komend. Jednym z nich jest możliwość stosowania krótszego zapisu instrukcji warunkowej if. echo (empty($test) ? ‚Zmienna $test jest pusta.’ : ‚Zmienna $test ma wartość:’ . $test); lub od wersji PHP 7: echo $test ?? ‚Zmienna $test jest […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

Aktualizacja MySQL 5.6 do 5.7 w Ubuntu 16.04

Przed aktualizacją koniecznie należy wykonać kopię wszystkich baz danych. root@server:/# mysqldump -u root -p –all-databases > all_databases.sql Aktualnie posiadaną wersję sprawdzimy poleceniem: root@server:/# mysql -V lub

Kategorie
Dell

Dell Non-Certified drives Warnings in OpenManage Server Administrator (OMSA)

Używanie dysków, które nie są certyfikowane przez Dell’a w serwerach tego producenta zwykle oznacza pojawianie się ostrzeżeń o błędach dysku. Komunikat można w dość prosty sposób usunąć w oprogramowaniu OpenManage Server Administrator (OMSA) w wersji 8.4.0. W Ubuntu wystarczy wyedytować plik :/opt/dell/srvadmin/etc/srvadmin-storage/stsvc.ini

Kategorie
Linux Ubuntu

Synchronize system clock to hardware clock

To synchronize system clock to hardware clock in Linux do the following: root@server:/# hwclock -s or to do it parmanently: root@server:/# timedatectl set-local-rtc true To show system clock: root@server:/# date To show hardware clock (RTC – real time clock):

Kategorie
Linux Ubuntu phpMyAdmin

phpMyAdmin – Methods with the same name as their class – error

Poniższe błędy występują w Ubuntu 16.04 z wersją PHP 7.0+ Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; StringReader has a deprecated constructor. Sposobem na tymczasowe pozbycie się ich jest ręczna edycja 2 plików. Drugą opcją jest czekanie na wydanie poprawionej wersji. Poniżej rozwiązanie dla […]

Kategorie
Ftp serwer

Proftpd with MySQL backend on Ubuntu 16.04

1) Instalujemy wymagane pakiety (dla serwera z dużym obciążeniem wybieramy standalone dla serwera z kilkoma połączeniami dziennie wybieramy opcję inetd): root@server:/# apt-get install proftpd-basic proftpd-mod-mysql 2) Ustawiamy paramatry w pliku konfiguracyjnym: root@server:/# vim /etc/proftpd/proftpd.conf Usuwamy komentarze przed poniższymi liniami lub je dodajemy:

Kategorie
NTP

Serwer czasu NTP w Ubuntu 16.04

Przed instalacją serwera czasu warto wyłączyć synchronizację czasu: root@server:# timedatectl set-ntp no Sprawdzanie statusu synchronizacji czasu wykonamy poleceniem: root@server:# timedatectl Local time: Tue 2018-10-30 00:10:40 CET Universal time: Mon 2018-10-29 23:10:40 UTC RTC time: Mon 2018-10-29 23:10:39 Time zone: Europe/Warsaw (CET, +0100) Network time on: no NTP synchronized: yes RTC in local TZ: no Instalacja […]

Kategorie
Wordpress

Worpress – disable all update notifications

W celu zablokowania komunikatów dotyczących aktualizacji WordPressa i jego wtyczek wystarczy dodać poniższy kod do pliku functions.php znajdującego się w katalogu używanego przez Was motywu, np. /wp-content/themes/nazwa_motywu/.

Kategorie
MySQL

MySQL error 1364 Field doesn’t have a default values

Od  wersji 5.7 serwera MySQL parametr strict mode jest domyślnie ustawiony w jego konfiguracji po instalacji serwera. W konsekwencji tego, jeśli pola nie mają ustawionej domyślnej wartości, występuje błąd zapisu danych do bazy. Mamy dwa wyjścia: możemy zaktualizować aplikację i ustawić dla wszystkich pól w bazie danych domyślne wartości, albo zmienić konfigurację serwera. Wybierając drugie […]