Uruchamianie skryptów powłoki przez php

Jeśli chcecie uruchamiać skrypty powłoki bezpośrednio ze strony www za pomocą php należy wykonać kilka czynności.

1) Tworzymy w katalogu, do którego ma dostęp php, plik zawierający skrypt do uruchomienia o nazwie skrypt.sh

root@server:/# touch /var/www/naszastrona/skrypt.sh

2) Przypisujemy do pliku Czytaj dalej Uruchamianie skryptów powłoki przez php