Kategorie
Git

git failed to push some refs

Jeśli otrzymujecie podobny błąd do: „… git failed to push some refs …” przy wysyłaniu do nowego repozytorium projektu, który był wcześniej wysłany do innego repozytorium, spróbujcie poniższego rozwiązania. Usuńcie cały katalog .git z głównego folderu projektu (ewentualnie skopiujcie go w inne miejsce poza projekt). Z linii komend wydajcie poniższe polecenia: root@server:/var/www/projekt git init root@server:/var/www/projekt […]

Kategorie
MySQL

Call to undefined method mysqli_stmt::get_result()

Jeśli pojawił Wam się błąd Call to undefined method mysqli_stmt::get_result() prawdopodobnie używacie starszej wersji PHP lub po aktualizacji nie został zainstalowany automatycznie natywny sterownik do bazy danych MySQL, który od wersji PHP 5.3.0 jest domyślnie ustawiony do obsługi bazy danych. Nie zawsze tak się dzieje w przypadku aktualizacji PHP do nowszej wersji. Rozwiązaniem tego problemu […]

Kategorie
PHP

Skrócona instrukcja warunkowa if w PHP

Znaczne przyspieszenie w pisaniu kodu w PHP możemy uzyskać wykorzystując sukcesywnie wprowadzane w nowych jego wersja skrótowe zapisy komend. Jednym z nich jest możliwość stosowania krótszego zapisu instrukcji warunkowej if. echo (empty($test) ? ‚Zmienna $test jest pusta.’ : ‚Zmienna $test ma wartość:’ . $test); lub od wersji PHP 7: echo $test ?? ‚Zmienna $test jest […]

Kategorie
Wordpress

Worpress – disable all update notifications

W celu zablokowania komunikatów dotyczących aktualizacji WordPressa i jego wtyczek wystarczy dodać poniższy kod do pliku functions.php znajdującego się w katalogu używanego przez Was motywu, np. /wp-content/themes/nazwa_motywu/.

Kategorie
Perl

PERL „Wide character in print at …” error

Jeżeli w wyniku działania skryptu perl otrzymujecie poniższy komunikat błędu: root@server:/# Wide character in print at … Wystarczy dodać do skryptu komendę, dzięki której perl będzie przetwarzał tekst w utf8: #!/usr/bin/perl -w my $tekst =’Jakiś tekst.’; binmode(STDOUT, „:utf8”); print $tekst;

Kategorie
VIM

Vim – delete blank lines

Usuwanie w Vim’ie pustych linii od znacznika ‚a do znacznika ‚b z potwierdzeniem każdego usunięcia: :’a,’bs/^\s*$\n//gc

Kategorie
PHP

Wersja Zend Framework – jak sprawdzić?

Wersję zainstalowanego na serwerze frameworka znajdziemy w pliku Version.php, który najczęściej jest w folderze library/Zend (lub libs/Zend w katalogu, gdzie jest zainstalowany dany serwis www). Jeśli mamy możliwość podglądu pliku odszukujemy poniższą linijkę: const VERSION = ‚1.11.11’; w której mamy wersję Zenda. Jeśli nie mamy możliwości podglądu powyższego pliku, dodajemy do dowolnego pliku php poniższy […]