MS Office 2013 print problem

Podczas drukowania z programów MS Office 2013 (Word, Excell, Power Point i innych) może się zdarzyć, że program przestanie odpowiadać. Powodem tego mogą być dodatki domyślnie włączone w Office.

Jeśli chcecie pracować w programach z pakietu Office 2013 beza żadnych problemów, proponuję wyłączyć wszystkie dodatki według poniższego opisu:

1) W Wordzie należy wybrać Plik -> Opcje -> Dodatki,

2) Na dole w opcji zarządzanie należy wybrać Dodatki COM i klikną Czytaj dalej MS Office 2013 print problem