Kategorie
IPTABLES Linux Ubuntu

Change IPTABLES log file

Domyślnie w Ubuntu 14.04 iptables loguje ruch w pliku /var/log/syslog. Możemy to zmienić poprzez dodanie unikalnego prefiksu do regułki iptables jak w przykładzie poniżej: iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j LOG –log-prefix='[spoofing] ‚ Teraz wystarczy edytować plik /etc/rsyslog.d/20-ufw.conf i dodać do niego odpowiedni filtr: :msg,contains,”[spoofing] ” /var/log/iptables.log Po restarcie rsysloga poniższym poleceniem: root@server:/# […]

Kategorie
IPTABLES Linux Ubuntu Windows 2008 server

Porty VPN i RDP – konfiguracja firewall iptables

Windows 2008 server ma możliwość skonfigurowania dostępu RDP poprzez bezpieczny tunel VPN (opis w oddzielnym artykule). Jednak żeby to działało, należy otworzyć na Firewall’u i przekierować na routerze poniższe porty dla poszczególnych rodzajów połączeń: PPTP: 1723 TCP 47 GRE L2TP over IPSEC: 1701 TCP 500 UDP SSTP: 443 TCP dla iptables: adres_vpn_zewn=123.123.123.123 #podajemy swoje zewnętrzne […]