Apache2 prywatny centyfikat SSL

Podczas przesyłania danych pomiędzy przeglądarką klienta, a serwerem www czasem zachodzi potrzeba zaszyfrowania danych. Takie dane jak hasła, dane osobowe czy inne istotne informacje bezwzględnie należy szyfrować, gdyż bez szyfrowania mogą dostać się w niepowołane ręce.

Do szyfrowania danych potrzebny jest certyfikat. Można go wygenerować i wysłać do instytucji certyfikującego w celu jego podpisania lub możemy do wygenerować i podpisać sami (co i kiedy jest lepsze dla nas, w innym artykule).

Na początku instalujemy potrzebne pakiety: Czytaj dalej Apache2 prywatny centyfikat SSL