Kategorie
Linux Ubuntu scp

scp transfer plików przez ssh w linuxie

Za pomocą polecenia scp bezpośrednio z konsoli w linuxie możemy przesyłać bezpiecznie pliki .Aby wysłać plik o nazwie plik.tar z lokalnego katalogu home do katalogu home komputera o adresie IP: 82.1.1.1, do którego ma prawa do zapisu użytkownik root wystaczy wydać poniższe polecenie root@server:# scp /home/plik.tar root@82.1.1.1:/home/ Powyższym poleceniem plik zostanie wystały na standardowy port […]