SSH root access on ubuntu 14.04

Domyślnie w Ubuntu ze względów bezpieczeństwa dostęp dla użytkownika root przez SSH jest zablokowany. W pewnych sytuacjach może być potrzeba odblokowania konta dla dostępu przez SSH.

W tym celu edytujemy plik /etc/ssh/sshd_config i odszukujemy poniższą linijkę:

PermitRootLogin without-password

i zamieniamy ją na:

PermitRootLogin yes

Po zapisaniu zmian restartujemy demona ssh:

root@server:#/ service ssh restart

Koleją rzeczą jest ustawienie hasła dla konta root:

root@server:#/ sudo passwd root

po wydaniu polecenia dwukrotnie wpisujemy nowe hasło dla konta root.

Dodatkowo może być konieczność odblokowania konta root:

root@server:#/ sudo -i

Powyższe działanie nie jest zalecane i warto zaraz po wykonaniu wymaganych czynności zablokować dostęp poprzez ponowną edycję pliku /etc/ssh/sshd_config i restart demona ssh oraz zablokowanie konta root:

root@server:#/ sudo passwd -l root