VIM – zamiana znaków HEX

Jeśli w VIM mamy dziwne znaki (np. <9c>) możemy je wszystkie zamienić na prawidłowe za pomocą poniższej komendy:

:%s/\%x9c/ś/gc

W powyższym przykładzie zmienimy w całym pliku źle zakodowaną literę ‚ś’.

VIM – dodawanie numeru wiersza

W VIM’e mamy możliwość dodania numerów wierszy, przez co kod staje się czytelniejszy i łatwiej jest po nim nawigować. Będąc w trybie visual wystarczy wpisać polecenie:

:set nu

Jeśli chcemy dodać w treści dokumentu na początku każdego wiersza jego numer, wpisujemy w trybie visual poniższe polecenie:

:%s/^/\=line('.')/

Dodatkowo możemy po numerze wiersza dodać spację: Czytaj dalej VIM – dodawanie numeru wiersza

Vim – hurtowe usuwanie spacji i tabulatorów

W vim’ie możemy w prosty sposób usunąć kilka spacji lub tabulatorów znajdujących się na początku wiersza lub na jego końcu za pomocą znacznika \s wykorzystując opcje zastępowania ciągu znaków innym ciągiem lub pustym stringiem.

:[zakres]s/zastępowane_wyrażenie/zastępujące_wyrażenie/[g][c]

[zakres] – zakres linii oddzielonych przecinkiem, np. 20,30 (linie od 20 do 30), .,30 (od bieżącej linii do linii 30), % (cały plik),

[g] – przełącznik powodujący zastąpienie kilku wystąpień w jednej linii (global),

[c] – potwierdzenie przez użytkownika każdego zastąpienia

 

Usunięcie pierwszego wystąpienia spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku.

:%s/\s

Usunięcie wszystkich wystąpień spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku.

:%s/\s//g

Usunięcie wszystkich wystąpień spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku z potwierdzeniem przez użytkownika.

:%s/\s//gc

Usunięcie wszystkich spacji występujących na końcu wiersza w całym pliku.

:%s/\s\+$

Usunięcie pierwszego wystąpienia spacji lub tabulatora występujących na początku wiersza w całym pliku.

:%s/^\s

Ręcznie możemy usunąć kilka spacji znajdujących się na początku wiersza poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+D w trybie dodawania.