Kategorie
Linux Ubuntu

phpMyAdmin ręczna aktualizacja do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5

Wykonanie ręcznej aktualizacji phpMyAdmin do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5 Przechodzimy do katalogu, gdzie znajdują się pliki phpMyAdmin: root@server:/# cd /usr/share/phpmyadmin Wykonujemy kopię plików posiadanej wersji phpMyAdmin i przenosimy ją do katalogu domowego bieżącego użytkownika: root@server:/usr/share/phpmyadmin# tar zcvf phpmyadmin.tar.gz ./* root@server:/usr/share/phpmyadmin# mv phpmyadmin.tar.gz ~/ usuwamy wszystkie pliki bieżącej wersji: root@server:/usr/share/phpmyadmin# rm ./* pobieramy najnowszą wersję […]