Remove apparmor from Ubuntu 14.04

Apparmor jest rozszerzeniem zabezpieczeń i czuwa nad bezpieczeństwem systemu.

W związku z tym powoduje często wiele problemów z działaniem różnych usług w systemie. Według wielu opinii nie jest on niezbędny do uruchomienia bezpiecznego serwera, a podczas jego konfiguracji potrafi przysporzyć wiele kłopotów.

Jeśli macie problemy z dostępem do plików różnych usług w systemie, warto odinstalować apparmor i sprawdzić w ten sposób czy to nie on sprawiał kłopoty.

W tym celu wystarczy wykonać poniższe czynności:

1) zatrzymujemy program

root@server:#/ service apparmor stop

2) usuwamy jego automatyczne uruchamianie podczas startu

root@server:#/ update-rc.d -f apparmor remove

3) odinstalowujemy go z systemu

root@server:#/ apt-get remove apparmor apparmor-utils