Kategorie
KVM

Install a KVM host on Ubuntu 14.04 Trusty Tahr

Instalacja i konfiguracja hosta KVM z libvirt i Open vSwitch na Ubuntu 14.04 Trusty Tahr. Poniższe kroki najlepiej wykonać zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego. 1) Instalujemy wymagane pakiety: root#server:/# apt-get install openvswitch-switch qemu-kvm libvirt-bin 2) Usuwamy domyślny bridge i tworzymy bridge oparte na Open vSwitch: