Kategorie
VIM

Vim – delete blank lines

Usuwanie w Vim’ie pustych linii od znacznika ‚a do znacznika ‚b z potwierdzeniem każdego usunięcia: :’a,’bs/^\s*$\n//gc

Kategorie
VIM

Vim autoindent off

Podczas wklejania tekstu w VIM’ie czasami zdarza się, że na początku każdej linii jest dodawane kolejne wcięcie tekstu, co powoduje coraz dalsze odsuwanie się tekstu od lewej krawędzi edytora, jak poniżej:

Kategorie
VIM

VIM – zamiana znaków HEX

Jeśli w VIM mamy dziwne znaki (np. <9c>) możemy je wszystkie zamienić na prawidłowe za pomocą poniższej komendy: :%s/\%x9c/ś/gc W powyższym przykładzie zmienimy w całym pliku źle zakodowaną literę ‚ś’.

Kategorie
Linux Ubuntu VIM

VIM – dodawanie numeru wiersza

W VIM’e mamy możliwość dodania numerów wierszy, przez co kod staje się czytelniejszy i łatwiej jest po nim nawigować. Będąc w trybie visual wystarczy wpisać polecenie: :set nu Jeśli chcemy dodać w treści dokumentu na początku każdego wiersza jego numer, wpisujemy w trybie visual poniższe polecenie: :%s/^/\=line(‚.’)/ Dodatkowo możemy po numerze wiersza dodać spację:

Kategorie
VIM

Vim – hurtowe usuwanie spacji i tabulatorów

W vim’ie możemy w prosty sposób usunąć kilka spacji lub tabulatorów znajdujących się na początku wiersza lub na jego końcu za pomocą znacznika \s wykorzystując opcje zastępowania ciągu znaków innym ciągiem lub pustym stringiem. :[zakres]s/zastępowane_wyrażenie/zastępujące_wyrażenie/[g][c] [zakres] – zakres linii oddzielonych przecinkiem, np. 20,30 (linie od 20 do 30), .,30 (od bieżącej linii do linii 30), […]

Kategorie
Linux Ubuntu VIM

Kolory w Vim’ie

W celu zmiany koloru komentarzy na zielony w VIM’ie edytujemy plik /usr/share/vim/vim73/colors/peachpuff.vim i zmieniamy linię zaczynającą się od hi Comment na poniższą hi Comment term=bold ctermfg=green guifg=#406090 Teraz komentarze będą koloru zielonego i będą bardziej czytelne. Zmiana domyślnego edytora między innymi dla mc jest możliwa poprzez wydanie komendy: update-alternatives –config editor Zmianę domyślnego edytora dla […]

Kategorie
VIM

Polskie znaki VIM – zmiana kodowania pliku

Jeżeli po otwarciu pliku w vim’ie zamiast polskich znaków widzicie dziwne krzaczki, np. … tworzy po³±czenie z baz± danych … może to oznaczać, że otwierany plik ma inne kodowanie niż konsola. Na przykład w konsoli macie ustawione kodowanie utf8, a otwierany plik ma np. kodowanie iso-8859-2. W takiej sytuacji po otwarciu pliku, ale przed dokonaniem […]

Kategorie
Linux Ubuntu VIM

Vim – porównanie dwóch otwartych plików

W vim’ie istnieje możliwość porównania dwóch otwartych plików w widoku podzielonym na okna. W tym celu wystarczy wydać poniższą komendę w obu oknach. :diffthis Vim w czytelny sposób zaznaczy nam różnice pomiędzy oboma plikami. Wyjście z trybu porównania wykonamy poprzez wydanie komendy: :difftoff  

Kategorie
Linux Ubuntu VIM

Vim – automatyczne wcięcie tekstu

Dużym udogodnieniem podczas pisania kodu jest przenoszenie ręcznego wcięcia tekstu do następnej linijki po wciśnięciu przycisku Enter. Niestety ostatni Vim tego nie potrafi robić domyślnie. Można go do tego zmusić wpisując w trybie poleceń poniższy tekst: :set autoindent po tym zabiegu vim będzie przenosić wcięcia z bieżącej linijki do następnej po wybraniu przycisku Enter. Jeśli […]

Kategorie
VIM

Zamiana lub usunięcie znaku końca linii ^M w vim’ie

Aby usunąć DOS’owy znak końca lini ^M widoczny w vim’ie wystarczy wydać w nim poniższe polecenie, które usunie wszystkie znaki ^M (aby wpisać znak końca linii wybieramy kombinacje Ctrl + v później Ctrl + m): :%s/\r//g Jeśli chcemy zamienić znak końca linii ^M na np. * wydajemy w vim’ie polecenie :%s/\r/*/g możemy też chcieć zatwierdzać […]