Kategorie
Exchange Server 2010 Windows 2008 server

Net.Tcp Port Sharing service – Exchange Server 2010

Podczas instalacji Exchange Server 2010 na serwerze Windows 2008 Server 64bit może pojawić się komunikat błędu: Error: The start mode for the Net.Tcp Port Sharing service must be set to Automatic before Setup can continue. co oznacza, że przed instalacją serwera Exchange usługa udostępniania portów musi być uruchamiana automatycznie. Zmianę dokonamy poprzez wybranie: Start -> […]