Kategorie
PHP

Skrócona instrukcja warunkowa if w PHP

Znaczne przyspieszenie w pisaniu kodu w PHP możemy uzyskać wykorzystując sukcesywnie wprowadzane w nowych jego wersja skrótowe zapisy komend. Jednym z nich jest możliwość stosowania krótszego zapisu instrukcji warunkowej if. echo (empty($test) ? ‚Zmienna $test jest pusta.’ : ‚Zmienna $test ma wartość:’ . $test); lub od wersji PHP 7: echo $test ?? ‚Zmienna $test jest […]

Kategorie
Apache2 PHP

Uruchamianie skryptów powłoki przez php

Jeśli chcecie uruchamiać skrypty powłoki bezpośrednio ze strony www za pomocą php należy wykonać kilka czynności. 1) Tworzymy w katalogu, do którego ma dostęp php, plik zawierający skrypt do uruchomienia o nazwie skrypt.sh root@server:/# touch /var/www/naszastrona/skrypt.sh 2) Przypisujemy do pliku

Kategorie
PHP

PHP różnica między apostrofem i cudzysłowem

Wielu początkujących programistów zastanawia się nad tym, jaka jest różnica między apostrofem, a cudzysłowem w języku PHP. W większości przypadków polecenia i komendy wykonają się tak samo i nie będzie miało to większego znaczenia. Jednak w specyficznych sytuacjach warto wiedzieć, że napisy ujęte w cudzysłowy podlegają interpretacji przez PHP, natomiast

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

Zend Framework – instalacja w Ubuntu 12.04

Chcąc uruchamiać projekty korzystające z Zend’a na naszym serwerze www, bez konieczności kopiowania wszystkich plików framework’a do każdego projektu możemy zainstalować Zend’a na serwerze. W tym Celu z konsoli wpisujemy: root@server:# apt-get install zend-framework libzend-framework-zendx-php Po instalacji możemy sprawdzić czy wszystko przebiegło w porządku: root@server:# zf show version powinna wyświetlić się wersja Zenda jak poniżej:

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

PHP 5.3 – instalacja Zend Guard 6.0

Od wersji PHP 5.3 nie jest wspierany Zend Optimizer, w związku z tym chcąc używać zakodowane pliki na serwerze musimy zainstalować Zend Guard. W chwili pisania artykułu była dostępna wersja 5.5.0 i dla tej wersji jest poniższy opis. W pierwszej kolejności pobieramy Zend Guard wydając z konsoli poniższe polecenie: root@server: wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz potem rozpakowujemy pliki: […]

Kategorie
PHP

PHP5 curl – instalacja biblioteki

Instalacja biblioteki curl w linuxie: root@server: apt-get install php5-curl lub root@server: apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl na zakończenie: root@server: service apache2 restart powinno działać.

Kategorie
PHP

Wersja Zend Framework – jak sprawdzić?

Wersję zainstalowanego na serwerze frameworka znajdziemy w pliku Version.php, który najczęściej jest w folderze library/Zend (lub libs/Zend w katalogu, gdzie jest zainstalowany dany serwis www). Jeśli mamy możliwość podglądu pliku odszukujemy poniższą linijkę: const VERSION = ‚1.11.11’; w której mamy wersję Zenda. Jeśli nie mamy możliwości podglądu powyższego pliku, dodajemy do dowolnego pliku php poniższy […]

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

Instalacja PEAR-PHP w Ubuntu

Instalacja PEAR-PHP: root@server:# apt-get install php-pear Listę wszystkich programów dostępnych bezpośrednio z repozytoriów PEAR można wyświetlić wydając polecenie: root@server:# pear remote-list Instalacja pakietu z repozytoriów PEAR: root@server:# pear install nazwa_pakietu

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

Instalacja modułów PHP w Ubuntu

Aby dograć dodatkowe moduły do PHP należy zainstalować odpowiednią paczkę z modułem: root@server:# apt-get install php5-cgi przykładowa lista modułów: php5-exactimage – fast image manipulation library (PHP bindings) php5-ffmpeg – audio and video support via ffmpeg for php5 php5-lasso – Library for Liberty Alliance and SAML protocols – PHP 5 bindings php5-mapscript – php5-cgi module for […]

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

Instalacja PHP APC cache w Ubuntu

Mechanizm PHP APC cache polega na buforowaniu skomplikowanego kodu PHP w pamięci operacyjnej lub na dysku serwera. Przy kolejnym zapytaniu o ten sam kod, APC sprawdza czy ma go w pamięci, jeśli tak PHP nie wykonuje ponownie kodu tylko jest on ładowany z pamięci. Instalacji PHP APC cache w Ubuntu jest banalnie prosta i polega […]