Kategorie
Linux Ubuntu

Log systemowy wyświetlany w konsoli | Ubuntu

W celu debugowania błędów systemowych możemy wyświetlać w czasie rzeczywistym log systemowy bezpośrednio w konsoli. Wystarczy wydać polecenie: tail -f /var/log/syslog wyświetlanie logów możemy zakończyć poprzez naciśnięcie CTRL+C.

Kategorie
Linux Ubuntu

SMART status w konsoli Ubuntu

Z konsoli możemy odczytać parametry SMART dysku poniższym poleceniem: root@server:/# smartctl -i /dev/sda powyższe wyświetli status dla pierwszego dysku SATA, dla drugiego zamiast sda należy użyć sdb. Jeśli chcemy poznać wszystkie dostępne informacje wpisujemy w konsoli: root@server:/# smartctl –all /dev/sda Najważniejsze parametry będą w podobnej tabeli do poniższej: SMART Attributes Data Structure revision number: 10 […]

Kategorie
Windows 7

Windows 7 połączenie o określonej nazwie już istnieje

Podczas zmiany nazwy połączenia sieciowego może pojawić się poniższy komunikat: Nie można zmienić nazwy połączenia. Połączenie o określonej nazwie już istnieje. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wpisz poniższy ciąg i naciśnij klawisz ENTER. C:\ set devmgr_show_nonpresent_devices=1 Wpisz kolejny ciąg, a następnie naciśnij klawisz ENTER. C:\ Start […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Brakujące klucze GPG w repozytoriach Ubuntu

Zdarza się, że podczas aktualizowania repozytoriów ukaże nam się komunikat typu: Błąd GPG: http://mirrors.dotsrc.org natty-getdeb Release: \ Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu \ braku klucza publicznego: NO_PUBKEY A8A515F046D7E7CF aby to naprawić wydajemy z konsoli jako root poniższą komendę: apt-get update 2 > /tmp/keymissing; for key in $(grep „NO_PUBKEY” /tmp/keymissing |sed „s/.*NO_PUBKEY //”); […]

Kategorie
VIM

Zamiana lub usunięcie znaku końca linii ^M w vim’ie

Aby usunąć DOS’owy znak końca lini ^M widoczny w vim’ie wystarczy wydać w nim poniższe polecenie, które usunie wszystkie znaki ^M (aby wpisać znak końca linii wybieramy kombinacje Ctrl + v później Ctrl + m): :%s/\r//g Jeśli chcemy zamienić znak końca linii ^M na np. * wydajemy w vim’ie polecenie :%s/\r/*/g możemy też chcieć zatwierdzać […]

Kategorie
Windows 7

Hasło administratora w Windows 7

W Windows 7 można zmienić sposób logowania ze standardowego na bardziej bezpieczny, który jest zalecany w komputerach podpiętych do domeny. Po zmianie poniższych ustawień, na ekranie logowania będzie konieczne naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete i wpisanie nazwy użytkownika i hasła, zamiast standardowego klikania na obrazek konta. Uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator i […]

Kategorie
Linux Ubuntu VirtualBox

Zwiększenie rozdzielczości ekranu w Ubuntu na VirtualBox’ie

VirtualBox Oracla wspiera różne rodzaje systemów operacyjnych Linux w tym Ubuntu. Po zainstalowaniu Ubuntu (testowane na 11.10) domyślna rozdzielczość jest ustawiona na 1024 x 768 i nie ma możliwości jej zmiany, ani z poziomu VirtualBox’a ani w ustawieniach Ubuntu. Za pomocą narzędzia VirtualBox Guest Additionsz najdującego się w repozytoriach Ubuntu można zmieniać dynamicznie rozdzielczość podczas […]

Kategorie
IPTABLES Linux Ubuntu Windows 2008 server

Porty VPN i RDP – konfiguracja firewall iptables

Windows 2008 server ma możliwość skonfigurowania dostępu RDP poprzez bezpieczny tunel VPN (opis w oddzielnym artykule). Jednak żeby to działało, należy otworzyć na Firewall’u i przekierować na routerze poniższe porty dla poszczególnych rodzajów połączeń: PPTP: 1723 TCP 47 GRE L2TP over IPSEC: 1701 TCP 500 UDP SSTP: 443 TCP dla iptables: adres_vpn_zewn=123.123.123.123 #podajemy swoje zewnętrzne […]

Kategorie
Przemyślenia

Zaczynamy

Zaczynamy.