PHP różnica między apostrofem i cudzysłowem

Wielu początkujących programistów zastanawia się nad tym, jaka jest różnica między apostrofem, a cudzysłowem w języku PHP.

W większości przypadków polecenia i komendy wykonają się tak samo i nie będzie miało to większego znaczenia. Jednak w specyficznych sytuacjach warto wiedzieć, że napisy ujęte w cudzysłowy podlegają interpretacji przez PHP, natomiast Czytaj dalej PHP różnica między apostrofem i cudzysłowem

VIM – dodawanie numeru wiersza

W VIM’e mamy możliwość dodania numerów wierszy, przez co kod staje się czytelniejszy i łatwiej jest po nim nawigować. Będąc w trybie visual wystarczy wpisać polecenie:

:set nu

Jeśli chcemy dodać w treści dokumentu na początku każdego wiersza jego numer, wpisujemy w trybie visual poniższe polecenie:

:%s/^/\=line('.')/

Dodatkowo możemy po numerze wiersza dodać spację: Czytaj dalej VIM – dodawanie numeru wiersza

Vim – hurtowe usuwanie spacji i tabulatorów

W vim’ie możemy w prosty sposób usunąć kilka spacji lub tabulatorów znajdujących się na początku wiersza lub na jego końcu za pomocą znacznika \s wykorzystując opcje zastępowania ciągu znaków innym ciągiem lub pustym stringiem.

:[zakres]s/zastępowane_wyrażenie/zastępujące_wyrażenie/[g][c]

[zakres] – zakres linii oddzielonych przecinkiem, np. 20,30 (linie od 20 do 30), .,30 (od bieżącej linii do linii 30), % (cały plik),

[g] – przełącznik powodujący zastąpienie kilku wystąpień w jednej linii (global),

[c] – potwierdzenie przez użytkownika każdego zastąpienia

 

Usunięcie pierwszego wystąpienia spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku.

:%s/\s

Usunięcie wszystkich wystąpień spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku.

:%s/\s//g

Usunięcie wszystkich wystąpień spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku z potwierdzeniem przez użytkownika.

:%s/\s//gc

Usunięcie wszystkich spacji występujących na końcu wiersza w całym pliku.

:%s/\s\+$

Usunięcie pierwszego wystąpienia spacji lub tabulatora występujących na początku wiersza w całym pliku.

:%s/^\s

Ręcznie możemy usunąć kilka spacji znajdujących się na początku wiersza poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+D w trybie dodawania.

Polskie znaki VIM – zmiana kodowania pliku

Jeżeli po otwarciu pliku w vim’ie zamiast polskich znaków widzicie dziwne krzaczki, np.

... tworzy po³±czenie z baz± danych ...

może to oznaczać, że otwierany plik ma inne kodowanie niż konsola. Na przykład w konsoli macie ustawione kodowanie utf8, a otwierany plik ma np. kodowanie iso-8859-2. W takiej sytuacji po otwarciu pliku, ale przed dokonaniem jakichkolwiek zmian musimy zmienić sposób wyświetlania pliku w vim’ie odpowiednio do sytuacji poniższymi poleceniami:

dla wyświetlania w utf8

:e ++enc=utf8

dla wyświetlania w iso-8859-2

:e ++enc=iso8859-2

Po takiej zmianie możemy już zapisać plik w odpowiednim do potrzeb kodowaniu.

dla utf8

:w ++enc=utf8

dla iso-8859-2

:w ++enc=iso8859-2

Po zapisaniu pliku w kodowaniu zgodnym z konsolą, przy kolejnym otwarciu pliku vim będzie już prawidłowo wyświetlał polskie znaki.

Dzięki powyższym kombinacjom możemy zapisać plik w innym kodowaniu niż jest wyświetlany w vim’ie.

Vim – porównanie dwóch otwartych plików

W vim’ie istnieje możliwość porównania dwóch otwartych plików w widoku podzielonym na okna. W tym celu wystarczy wydać poniższą komendę w obu oknach.

:diffthis

Vim w czytelny sposób zaznaczy nam różnice pomiędzy oboma plikami.

Wyjście z trybu porównania wykonamy poprzez wydanie komendy:

:difftoff

 

Vim – automatyczne wcięcie tekstu

Dużym udogodnieniem podczas pisania kodu jest przenoszenie ręcznego wcięcia tekstu do następnej linijki po wciśnięciu przycisku Enter. Niestety ostatni Vim tego nie potrafi robić domyślnie.
Można go do tego zmusić wpisując w trybie poleceń poniższy tekst:

:set autoindent

po tym zabiegu vim będzie przenosić wcięcia z bieżącej linijki do następnej po wybraniu przycisku Enter.

Jeśli chcemy zmienić domyślną szerokość tabulatora (szerokość 8 spacji) wystarczy wydać w oknie vim’a poniższe polecenie:

:set softtabstop=x

Zamiast x wpisujemy ilość spacji jaką ma mieć tabulator, np. 4 jak poniżej:

:set softtabstop=4

Po tym poleceniu vim będzie zamiast tabulatora wstawiał 4 spacje, jeśli chcemy zmienić szerokość tabulatora bez zamieniania go na spacje wydajemy poniższe polecenie:

:set tabstop=4

Powyższe możemy oczywiście zapisać do pliku konfiguracyjnego vim’a i wtedy zmiany będą obowiązywały na stałe.