Kategorie
VIM

Vim autoindent off

Podczas wklejania tekstu w VIM’ie czasami zdarza się, że na początku każdej linii jest dodawane kolejne wcięcie tekstu, co powoduje coraz dalsze odsuwanie się tekstu od lewej krawędzi edytora, jak poniżej:

pierwsza linia
    druga linia
        trzecia linia
            czwarta linia

W łatwy sposób można temu zaradzić. Wystarczy przed wklejeniem tekstu wpisać w VIM’ie komendę:

:set paste

Po wklejeniu tekstu wydanie poniższej komendy przywraca poprzednie ustawienia automatycznego wcięcia:

:set nopaste