Kategorie
Linux Ubuntu

SSH root access on ubuntu 14.04

Domyślnie w Ubuntu ze względów bezpieczeństwa dostęp dla użytkownika root przez SSH jest zablokowany. W pewnych sytuacjach może być potrzeba odblokowania konta dla dostępu przez SSH. W tym celu edytujemy plik /etc/ssh/sshd_config i odszukujemy poniższą linijkę: PermitRootLogin without-password i zamieniamy ją na:

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL – zmiana hasła root’a

W celu zmiany hasła root’a do bazy danych MySQL z linii komend linux’a wydajemy poniższe polecenie: root@server: mysqladmin -u root -p’starehasło’ password nowehasło wpisując odpowiednio zamiast „starehasło” obecne hasło root’a, a zamiast „nowehasło” hasło, które ma obowiązywać. Jeżeli nigdy nie ustawialiście hasła dla użytkownika root do bazy danych MySQL i możecie się do niej zalogować […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL resetowanie hasła root’a

Poniżej procedura resetowania hasła root’a do baz ydanych MySQL, któa może być stosowana na platformach Windows i Linux. 1. W pierwszej kolejności należy zatrzymać serwer MySQL: root@server: service mysql stop 2. Uruchamiamy server mysql z poniższymi opcjami: root@server: mysqld –skip-grant-tables –skip-networking & W związku z tym, iż powyższe polecenie daje możliwość połączenia do serwera każdemu […]