MiniDLNA – Inotify max_user_watches [16384]

Jeśli serwer MiniDLNA nie chce się uruchomić, a w logach serwera macie poniższy błąd:

WARNING: Inotify max_user_watches [16384] is low or close to the number of used watches [5] and I do not have permission to increase this limit.  Please do so manually by writing a higher value into /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches.

musicie zwiększyć wartość inotify za pomocą sysctl (wartość 100000 powinna być wystarczająca dla większości użytkowników):

root@server: sysctl fs.inotify.max_user_watches=100000

Aby po uruchomienia serwera zwiększona wartość inotify nie uległa zmianie, dodajcie do pliku /etc/sysctl.conf poniższy wpis lub zmieńcie wartość już istniejącą na 100000.

# Increase inotify max watchs per user for local minidlna
fs.inotify.max_user_watches = 100000

Po zmianach można spokojnie uruchomić serwer MiniDLNA:

root@server: /etc/init.d/minidlna start

lub ładniej

root@server: service minidlna start

Po dodaniu plików do serwera warto przeładować konfigurację:

root@server: /etc/init.d/minidlna force-reload

lub ładniej

root@server: service minidlna force-reload

 

Minidlna – WARNING: Inotify max_user_watches [8192]

Jeśli w logach serwera minidlna otrzymacie podobny komunikat wystarczy zwiększyć wartość fs.inotify.max_user_watches do np. 16384 poniższym poleceniem:

root@server: echo 16384 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches

lub jeśli chcemy zwiększyć wartość na stałe, edytujemy plik sysctl.conf:

root@server: vim /etc/sysctl.conf

i dopisujemy na jego końcu:

fs.inotify.max_user_watches=16384

Serwer DLNA na Ubuntu 12.04

Coraz więcej urządzeń posiada wbudowaną obsługę technologii DLNA. Dzięki czemu można za ich pomocą korzystać z udostępnionych w sieci multimediów. Jednak do pełni szczęścia potrzebnym jeszcze będzie serwer multimediów obsługujący DLNA.

Poniżej kilka wskazówek jak uruchomić serwer DLNA minidlna na Ubuntu 12.04.

na początek instalacja:

root@server: apt-get install minidlna

następnie tworzymy katalogi gdzie będziemy przechowywać odpowiednio muzykę, zdjęcia i filmy:

root@server: mkdir /home/dlna/Muzyka
root@server: mkdir /home/dlna/Filmy
root@server: mkdir /home/dlna/Fotki

Ostatnim krokiem jest konfiguracja. W tym celu edytujemy plik minidlna.conf

root@server: vim /etc/minidlna.conf

i wpisujemy w nim jak poniżej:

# ścieżki do utworzonych katalogów
media_dir=A,/home/dlna/Muzyka
media_dir=V,/home/dlna/Filmy
media_dir=P,/home/dlna/Fotki
# przyjazna nazwa naszego serwera
friendly_name=Home DLNA Server

Na zakończenie warto przeładować serwer wraz z indeksowaniem katalogów:

root@server: /etc/init.d/minidlna force-reload

lub normalny restart:

root@server: service minidlna restart

Po takich zabiegach we wszystkich urządzeniach obsługujących DLNA i podłączonych do sieci nasz serwer powinien być widoczny.