Usunięcie zawieszonego zadania drukowania – Windows XP

Czasami zdarza się w Windows XP, że w zadaniach wydruku mamy zawieszone zadanie drukowania, którego nie da się usunąć. Rozwiązanie problemu jest bardzo proste. W pierwszej kolejności usuwamy wszystkie zadania, które da się usunąć.

Potem w wierszu poleceń wpisujemy:

C:\>net stop spooler

Następnie przechodzimy do katalogu C:\Windows\system32\spool\PRINTERS i usuwamy wszystkie pliki z rozszerzeniem SPL.

Kolejno uruchamiamy usługę spooler:

C:\>net start spooler

Po tych zabiegach nie powinno być żadnego zadania w oknie zadań wydruku.

Błąd instalatora Windows – InstallShield scripting runtime

Jeśli pojawia się błąd instalatora Windows wykonaj następujące czynności:

I. Zmień nazwę pliku IDriver.exe

1. Przejdź do katalogu:
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
2. Kliknij prawym klawiszem myszy plik IDriver.exe i wybierz „Zmień nazwę”
3. W polu nazwy wpisz IDriver.exe_bak

II. Wyłącz wszystkie procesy Install Shield

1. Uruchom Menedżer Zadań (wciśnij jednocześnie kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del)
2. Przejdź do zakładki procesy
3. Odnajdź proces msiexec.exe (może ich być kilka) i zakończ jego (ich) działanie
4. Odnajdź proces IDriver.exe i zakończ jego działanie
5. Zamknij Menedżer Zadań i uruchom ponownie instalację