Kategorie
Apache2

Apache2 server status

Przydatnym narzędziem w administracji serwerem www Apache2 jest możliwość wyświetlenia statusu serwera w przeglądarce internetowej.

Narzędzie oprócz aktywności i wydajności serwera wyświetla szereg parametrów, które dają nam obraz jego aktualnego stanu.

W celu uruchomienia narzędzia wystarczy dodać poniższy wpis do pliku /etc/apache2/httpd.conf:

<Location /server-status>
 SetHandler server-status
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from 192.168.1.10 192.168.1.20
</Location>

Powyższa konfiguracja daje dostęp do statusu tylko z adresów IP 192.168.1.10 i 192.168.1.20.  Jeśli chcemy dać dostęp wszystkim wystarczy zmienić parametr na: Allow from all.

Po przeładowaniu serwera poleceniem:

root@server:/# service apache2 restart

możemy wyświetlić w przeglądarce statusu serwera. Wystarczy wpisać jego adres z poniższym parametrem:

http://192.168.1.1/server-status

Jeśli chcemy, aby status automatycznie się odświeżał dodajemy na końcu parametr refresh i podajemy liczbę sekund po jakiej ma się przeładować strona (poniżej co 30 sekund):

http://192.168.1.1/server-status?refresh=30

W domyślnej konfiguracji wyświetlane są rozszerzone informacje o statusie serwera. Odpowiada za to parametr ExtendedStatus w pliku /etc/apache2/mods-available/status.conf, którego wartość powinna być ustawiona jak poniżej na On:

 # Keep track of extended status information for each request
 ExtendedStatus On