Kategorie
Perl

PERL „Wide character in print at …” error

Jeżeli w wyniku działania skryptu perl otrzymujecie poniższy komunikat błędu: root@server:/# Wide character in print at … Wystarczy dodać do skryptu komendę, dzięki której perl będzie przetwarzał tekst w utf8: #!/usr/bin/perl -w my $tekst =’Jakiś tekst.’; binmode(STDOUT, „:utf8”); print $tekst;

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL Perl

Ubuntu instalacja perl mysql

Żeby połączyć się z bazą danych MySQL za pomocą perl’a należy w pierwszej kolejności go zainstalować: root@server: apt-get install perl Jeśli przy próbie połączenia z mysql’em za pomocą perl’a otrzymujecie poniższy komunikat: Can’t locate DBI.pm in @INC (@INC contains: … może to oznaczać, że musicie wykonać poniższe polecenie: root@server: apt-get install libdbi-perl Jeśli po zainstalowaniu […]