Kategorie
Raid

3Ware SMART data

Poniżej jak odczytać parametry SMART dysków podłączonych do poszczególnych portów kontrolera 3Ware. Parametry SMART dysku podłączonego do pierwszego portu kontrolera 3Ware: root@server:/# smartctl -a -d 3ware,0 /dev/twl0 | egrep ‚^ {0,2}[[:digit:]]{1,3}’