Linux dodawanie rozszerzenia do plików

Jeśli chcemy dodać określone rozszerzenie (np. „.conf”) do wszystkich plików w bieżącym katalogu, wystarczy utworzyć plik:

root@server:#/ vi zmiana.sh

i wpisać do niego poniższy kod.

for file in *; do
mv „$file” „$file”.conf;
done

Następnie nadajemy uprawnienia do jego wykonywania:

root@server:#/ chmod +x zmiana.sh

i uruchamiamy go w katalogu, w którym są pliki do zmiany.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...