Kategorie
Linux Ubuntu

Cron – automatyzacja zadań w linuxie

Edycja pliku cron’a:

root@server:/# crontab -e

Przykłady:

#uruchamianie pliku każdego dnia 1 minutę po każdej godzinie
1 * * * * /home/administrator/services.sh

Przy uruchamianiu plików php, w pierwszej linii uruchamianego pliku należy umieścić poniższą linię:

#!/usr/bin/php -q -c /etc/php5/apache2/php.ini

Uruchamianie zadań w różnych interwałach czasowych (kolejne gwiazdki: minuty, godziny, dni miesiąca, miesiące, dni tygodnia):

#uruchamianie pliku co 5 minut
*/5 * * * * /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku drugiego dnia miesiąca o godzinie 11:00
0 11 2 * * /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku w każdy wtorek o godzinie 11:00
0 11 * * 2 /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku codziennie, co 2 godzinę w 20 minucie
20 */2 * * * /home/administrator/services.sh

Wylistowanie pliku z zadaniami crona:

root@server:/# cronatab -l

Wyłączenie wysyłania na adres email wyniku działania polecenia cron mozna zrealizować poprzez dodanie na końcu polecenia poniższego celu:

>> /dev/null 2>&1