Zmiana aktywnej partycji Windows 7 w wierszu poleceń

Czasami zdarza się, że Windows 7 nie chce się uruchomić po przegraniu go na nowy dysk lub odtworzeniu z wcześniej przygotowanego obrazu. Powodem tego może być brak aktywnej partycji na dysku twardym. Zwykle nie pomagają w tym wypadku narzędzia do automatycznej naprawy rozruchu systemu operacyjnego.

W takim przypadku należy uruchomić komputer z Czytaj dalej Zmiana aktywnej partycji Windows 7 w wierszu poleceń

Błąd instalatora Windows – InstallShield scripting runtime

Jeśli pojawia się błąd instalatora Windows wykonaj następujące czynności:

I. Zmień nazwę pliku IDriver.exe

1. Przejdź do katalogu:
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
2. Kliknij prawym klawiszem myszy plik IDriver.exe i wybierz „Zmień nazwę”
3. W polu nazwy wpisz IDriver.exe_bak

II. Wyłącz wszystkie procesy Install Shield

1. Uruchom Menedżer Zadań (wciśnij jednocześnie kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del)
2. Przejdź do zakładki procesy
3. Odnajdź proces msiexec.exe (może ich być kilka) i zakończ jego (ich) działanie
4. Odnajdź proces IDriver.exe i zakończ jego działanie
5. Zamknij Menedżer Zadań i uruchom ponownie instalację

Windows 7 połączenie o określonej nazwie już istnieje

Podczas zmiany nazwy połączenia sieciowego może pojawić się poniższy komunikat:

Nie można zmienić nazwy połączenia.
Połączenie o określonej nazwie już istnieje.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Wpisz poniższy ciąg i naciśnij klawisz ENTER.

C:\ set devmgr_show_nonpresent_devices=1

Wpisz kolejny ciąg, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

C:\ Start DEVMGMT.MSC

Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
Rozwiń drzewo Karty sieciowe.
Kliknij prawym przyciskiem myszy zacienioną kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Po tych zabiegach można zmienić nazwę połączenia sieciowego, na tą której wcześniej system nie przyjmował.

Hasło administratora w Windows 7

W Windows 7 można zmienić sposób logowania ze standardowego na bardziej bezpieczny, który jest zalecany w komputerach podpiętych do domeny. Po zmianie poniższych ustawień, na ekranie logowania będzie konieczne naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete i wpisanie nazwy użytkownika i hasła, zamiast standardowego klikania na obrazek konta. Uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator i wpisujemy

netplwiz

lub

control userpasswords2

w oknie, które się otworzy przechodzimy na zakładkę zaawansowane i zaznaczamy opcje Żądaj od użytkownika naciśnięcia klawiszy Ctrl + Alt + Delete na dole okna w części Bezpieczne logowanie.

 

Mamy również możliwości ukrywania konta danego użytkownika, aby nie pojawiało się na standardowym ekranie logowania. Aby to wykonać, uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator i wpisujemy

net user nazwa_usera /active:no

gdzie nazwa_użytkownika to nazwa konta, które chcemy ukryć, np. administrator. Jeśli mamy jakieś konto ukryte i chcemy, żeby było widoczne na ekranie logowania to wykonujemy poniższe polecenie z wiersza poleceń uruchomionego jako administrator

net user nazwa_usera /active:yes

Pokazywanie i ukrywanie konta administratora możemy również wykonać za pomocą przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych, którą wywołujemy z linii komend za pomocą polecenia:

secpol.msc

Kolejno wybieramy Zasady lokalne -> Opcje zabezpieczeń i odszukujemy na liście wpis: Konta: Stan konta administratora, klikamy na wpisie dwa razy myszką i ustawiamy opcje w zależności od potrzeb.

 

Utworzenie hasła dla konta administratora możemy wykonać poleceniem

net user administrator nowe_hasło

gdzie zamiast nowe_hasło wpisujemy hasło, które ma być przypisane do konta administratora.

Zmiana hasła dla konta administratora możemy wykonać poleceniem

net user administrator *

Pojawi się monit:

Wpisz hasło dla użytkowika –> wpisujemy nowe hasło
Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia –> wpisujemy to samo

Wyświetlenie wszystkich użytkowników z konsoli:

net user

Wywołanie okna Uruchamianie możemy również wykonać poprzez naciśniecie kombinacji klawiszy znak windows + R

cdn.