Kategorie
Linux Ubuntu

Przenoszenie Ubuntu na inny dysk

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia systemu operacyjnego z jednego dysku na drugi. Poniżej kilka wskazówek jak można to wykonać na przykładzie Ubuntu. Na początku najlepiej jest podpiąć nowy dysk w miejsce starego, a stary podłączyć do innego kanału SATA. Jeśli coś się nie uda, zawsze będziemy mieli możliwość podłączenia starego dysku w jego pierwotny kanał i […]

Kategorie
Windows 7

Zmiana aktywnej partycji Windows 7 w wierszu poleceń

Czasami zdarza się, że Windows 7 nie chce się uruchomić po przegraniu go na nowy dysk lub odtworzeniu z wcześniej przygotowanego obrazu. Powodem tego może być brak aktywnej partycji na dysku twardym. Zwykle nie pomagają w tym wypadku narzędzia do automatycznej naprawy rozruchu systemu operacyjnego. W takim przypadku należy uruchomić komputer z

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu domyślny edytor – zmiana

W celu zmiany domyślnego edytora systemowego, wykorzystywanego między innymi przez polecenie visudo wydajemy z konsoli poniższe polecenie: root@server:/# update-alternatives –config editor Po wykonaniu polecenia

Kategorie
PHP

PHP różnica między apostrofem i cudzysłowem

Wielu początkujących programistów zastanawia się nad tym, jaka jest różnica między apostrofem, a cudzysłowem w języku PHP. W większości przypadków polecenia i komendy wykonają się tak samo i nie będzie miało to większego znaczenia. Jednak w specyficznych sytuacjach warto wiedzieć, że napisy ujęte w cudzysłowy podlegają interpretacji przez PHP, natomiast

Kategorie
DLNA Linux Ubuntu

Serwer DLNA na Ubuntu 12.04

Coraz więcej urządzeń posiada wbudowaną obsługę technologii DLNA. Dzięki czemu można za ich pomocą korzystać z udostępnionych w sieci multimediów. Jednak do pełni szczęścia potrzebnym jeszcze będzie serwer multimediów obsługujący DLNA. Poniżej kilka wskazówek jak uruchomić serwer DLNA minidlna na Ubuntu 12.04. na początek instalacja: root@server: apt-get install minidlna następnie tworzymy katalogi gdzie będziemy przechowywać […]

Kategorie
Exchange Server 2010 Windows 2008 server

Net.Tcp Port Sharing service – Exchange Server 2010

Podczas instalacji Exchange Server 2010 na serwerze Windows 2008 Server 64bit może pojawić się komunikat błędu: Error: The start mode for the Net.Tcp Port Sharing service must be set to Automatic before Setup can continue. co oznacza, że przed instalacją serwera Exchange usługa udostępniania portów musi być uruchamiana automatycznie. Zmianę dokonamy poprzez wybranie: Start -> […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Połączenie z Ubuntu przez RDP z Windowsa

Jeśli mamy zainstalowaną wersję graficzną Ubuntu na zdalnej maszynie dostępnej przez Internet lub przez sieć lokalną możemy połączyć się z nią przez zdalny pulpit  (Remote Desktop Protocol w skrócie RDP). W tym celu wystarczy zainstalować na Ubuntu pakiet xrdp według poniższego: root@ubuntu: apt-get install xrdp Po instalacji na komputerze z zainstalowanym Windowsem wybieramy kolejno Start […]

Kategorie
Linux Ubuntu SSH

Lokalne montowanie zdalnych katalogów – sshfs

W linuxie istnieje możliwość pracy na zdalnym katalogu tak jak byśmy pracowali na lokalnym, w dodatku transfer danych pomiędzy maszynami odbywa się połączeniem szyfrowanym. W celu zamontowania zdalnego katalogu na lokalnej maszynie należy zainstalować program sshfs. root@server:~# apt-get install sshfs Następnie tworzymy na lokalnej maszynie punkt montowania: root@server:~# mkdir /mnt/zdalny_server Zasób ze zdalnej maszyny montujemy […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu 16.04 repozytoria

 W celu dodania nowych repozytoriów do ubuntu 16.04 poniższym poleceniem edytujemy plik source.list. ubuntu@ubuntu:~# vim /etc/apt/source.list  W oknie vim’a dodajemy poniższe wpisy na końcu pliku. ##Podstawowe repozytoria Ubuntu 16.04##  deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse  # deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse  deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse  # deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates […]

Kategorie
Linux Ubuntu

3ware SAS 9750-4i instalacja w Ubuntu

Wyświetlanie informacji o zainstalowanym kontrolerze: root$server:# dmesg | grep 3w lub root$server:# cat /sys/class/scsi_host/<host_id>/3ware_stats gdzie zamiast <host_id> zwykle należy wstawić host0, chyba że inne kontrolery SCSI są zainstalowane, wtedy może to być host1 lub host2. Instalacja programu 3DM2 do zarządzania kontrolerem 3ware 9750 jest banalnie prosta. Wystarczy pobrać ze strony http://www.lsi.com plik 3DM2_CLI-Linux_10.2.1_9.5.4.zip Po pobraniu […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Wersja Ubuntu – jak sprawdzić

Czasami może się zdarzyć, że nie wiemy jaka wersja systemu, jądra (64 czy 32 bitowa) lub strefy czasowej jest zainstalowana na komputerze. Ustalenie wersji ubuntu uzyskamy wydając z konsoli komendę. root@server:/# lsb_release -a Informacje o jądrze uzyskamy poleceniem: root@server:/# uname -a Wszystkie opcje uname możemy poznać wydając polecenie: root@server:/# uname –help

Kategorie
Windows 7 Windows XP

Błąd instalatora Windows – InstallShield scripting runtime

Jeśli pojawia się błąd instalatora Windows wykonaj następujące czynności: I. Zmień nazwę pliku IDriver.exe 1. Przejdź do katalogu: C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32 2. Kliknij prawym klawiszem myszy plik IDriver.exe i wybierz „Zmień nazwę” 3. W polu nazwy wpisz IDriver.exe_bak II. Wyłącz wszystkie procesy Install Shield 1. Uruchom Menedżer Zadań (wciśnij jednocześnie kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del) 2. […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Sprawdzanie wersji systemu w Ubuntu

Wpisanie w konsoli poniższego polecenia wyświetli nam w Ubuntu posiadaną wersję systemu: root@server:/# tail -1 /etc/lsb-release dodatkowo po wpisaniu poniższego poznamy wersję jądra: root@server:/# uname -r