Przenoszenie Ubuntu na inny dysk

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia systemu operacyjnego z jednego dysku na drugi. Poniżej kilka wskazówek jak można to wykonać na przykładzie Ubuntu. Na początku najlepiej jest podpiąć nowy dysk w miejsce starego, a stary podłączyć do innego kanału SATA. Jeśli coś się nie uda, zawsze będziemy mieli możliwość podłączenia starego dysku w jego pierwotny kanał i uruchomienia systemu. Po podłączeniu dysków uruchamiamy komputer z płyty Live CD lub pendriva i przygotowujemy nowy dysk do pracy tworząc na nim partycje (gparted, cfdisk, fdisk). Najlepiej jest zachować taki sam układ partycji jak na starym dysku, a ich wielkość dostosować do rozmiaru nowego dysku. Kolejnym krokiem jest utworzenie katalogów o nazwach przykładowo: stary_dysk i nowy_dysk: Czytaj dalej Przenoszenie Ubuntu na inny dysk

Zmiana aktywnej partycji Windows 7 w wierszu poleceń

Czasami zdarza się, że Windows 7 nie chce się uruchomić po przegraniu go na nowy dysk lub odtworzeniu z wcześniej przygotowanego obrazu. Powodem tego może być brak aktywnej partycji na dysku twardym. Zwykle nie pomagają w tym wypadku narzędzia do automatycznej naprawy rozruchu systemu operacyjnego.

W takim przypadku należy uruchomić komputer z Czytaj dalej Zmiana aktywnej partycji Windows 7 w wierszu poleceń

PHP różnica między apostrofem i cudzysłowem

Wielu początkujących programistów zastanawia się nad tym, jaka jest różnica między apostrofem, a cudzysłowem w języku PHP.

W większości przypadków polecenia i komendy wykonają się tak samo i nie będzie miało to większego znaczenia. Jednak w specyficznych sytuacjach warto wiedzieć, że napisy ujęte w cudzysłowy podlegają interpretacji przez PHP, natomiast Czytaj dalej PHP różnica między apostrofem i cudzysłowem

Serwer DLNA na Ubuntu 12.04

Coraz więcej urządzeń posiada wbudowaną obsługę technologii DLNA. Dzięki czemu można za ich pomocą korzystać z udostępnionych w sieci multimediów. Jednak do pełni szczęścia potrzebnym jeszcze będzie serwer multimediów obsługujący DLNA.

Poniżej kilka wskazówek jak uruchomić serwer DLNA minidlna na Ubuntu 12.04.

na początek instalacja:

root@server: apt-get install minidlna

następnie tworzymy katalogi gdzie będziemy przechowywać odpowiednio muzykę, zdjęcia i filmy:

root@server: mkdir /home/dlna/Muzyka
root@server: mkdir /home/dlna/Filmy
root@server: mkdir /home/dlna/Fotki

Ostatnim krokiem jest konfiguracja. W tym celu edytujemy plik minidlna.conf

root@server: vim /etc/minidlna.conf

i wpisujemy w nim jak poniżej:

# ścieżki do utworzonych katalogów
media_dir=A,/home/dlna/Muzyka
media_dir=V,/home/dlna/Filmy
media_dir=P,/home/dlna/Fotki
# przyjazna nazwa naszego serwera
friendly_name=Home DLNA Server

Na zakończenie warto przeładować serwer wraz z indeksowaniem katalogów:

root@server: /etc/init.d/minidlna force-reload

lub normalny restart:

root@server: service minidlna restart

Po takich zabiegach we wszystkich urządzeniach obsługujących DLNA i podłączonych do sieci nasz serwer powinien być widoczny.

Net.Tcp Port Sharing service – Exchange Server 2010

Podczas instalacji Exchange Server 2010 na serwerze Windows 2008 Server 64bit może pojawić się komunikat błędu:

Error:
The start mode for the Net.Tcp Port Sharing service must be set to Automatic before Setup can continue.

co oznacza, że przed instalacją serwera Exchange usługa udostępniania portów musi być uruchamiana automatycznie. Zmianę dokonamy poprzez wybranie: Start -> Narzędzia administracyjne -> Usługi składowe, w lewym oknie wybieramy pozycję Usługi i na liście odszukujemy Usługa udostępniania portów Net.Tcp klikamy ją prawym klawiszem i wybieramy właściwości. W pozycji Typ uruchomienia wybieramy automatyczny.

Po tej zmianie instalacja Exchange powinna być możliwa.

Połączenie z Ubuntu przez RDP z Windowsa

Jeśli mamy zainstalowaną wersję graficzną Ubuntu na zdalnej maszynie dostępnej przez Internet lub przez sieć lokalną możemy połączyć się z nią przez zdalny pulpit  (Remote Desktop Protocol w skrócie RDP). W tym celu wystarczy zainstalować na Ubuntu pakiet xrdp według poniższego:

root@ubuntu: apt-get install xrdp

Po instalacji na komputerze z zainstalowanym Windowsem wybieramy kolejno Start -> Programy -> Akcesoria -> Podłączenie pulpitu zdalnego. Obok pola Komputer wpisujemy adres IP komputera z Ubuntu np. 192.168.1.10

ubuntu,z,windows,rdp

W kolejnym oknie wpisujemy nazwę użytkownika i hasło do komputera z Ubuntu:

ubuntu,z,windows,xrdp

Klikamy OK i możemy korzystać zdalnie z Ubuntu:

Pulip,Ubuntu

Testowane na najnowszej wersji Ubuntu Desktop 12.04 w wersji 64bit oraz Pulpitu zdalnego w wersji 6.0.6001 z Windowsa XP Professional.

Lokalne montowanie zdalnych katalogów – sshfs

W linuxie istnieje możliwość pracy na zdalnym katalogu tak jak byśmy pracowali na lokalnym, w dodatku transfer danych pomiędzy maszynami odbywa się połączeniem szyfrowanym.

W celu zamontowania zdalnego katalogu na lokalnej maszynie należy zainstalować program sshfs.

root@server:~# apt-get install sshfs

Następnie tworzymy na lokalnej maszynie punkt montowania:

root@server:~# mkdir /mnt/zdalny_server

Zasób ze zdalnej maszyny montujemy w katalogu zdalny_server poniższym poleceniem:

root@server:~# sshfs user@82.160.206.20:/home/user /mnt/zdalny_server

gdzie user to nazwa użytkownika na zdalnej maszynie posiadającego uprawnienia odczytu do zasobu /home/user, 82.160.206.20 to adres IP zdalnej maszyny.

Po takim zabiegu w katalogu zdalny_server mamy zasoby ze zdalnej maszyny, z których możemy korzystać jak lokalnych pamiętając, że szybkość transferu plików zależy od szybkości łącza jakie jest pomiędzy maszyną lokalną i zdalną (np. łącza Internetowego).

Na zakończenie warto odmontować zdalny zasób. Można to zrobić poniższym poleceniem:

root@server:~# fusermount -u /mnt/zdalny_server

Ponowne montowanie zasobu można wykonać dodając opcje reconnect jak poniżej:

root@server:~# sshfs user@82.160.206.20:/home/user /mnt/zdalny_server -o reconnect

inne opcje:

-o reconnect,idmap=user,password_stdin,dev,suid

Ubuntu 16.04 repozytoria

 W celu dodania nowych repozytoriów do ubuntu 16.04 poniższym poleceniem edytujemy plik source.list.

ubuntu@ubuntu:~# vim /etc/apt/source.list

 W oknie vim’a dodajemy poniższe wpisy na końcu pliku.

##Podstawowe repozytoria Ubuntu 16.04## 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse 
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse 
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse 
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse 
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted universe multiverse 
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted universe multiverse 
deb http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner 
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu precise partner 
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main 
# deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main

Po dodaniu nowych wpisów do pliku source.list wydajemy poniższe polecenie:

ubuntu@ubuntu:~# sudo apt-get update

Po aktualizacji nowe wpisy powinny działać.

3ware SAS 9750-4i instalacja w Ubuntu

Wyświetlanie informacji o zainstalowanym kontrolerze:

root$server:# dmesg | grep 3w

lub

root$server:# cat /sys/class/scsi_host/<host_id>/3ware_stats

gdzie zamiast <host_id> zwykle należy wstawić host0, chyba że inne kontrolery SCSI są zainstalowane, wtedy może to być host1 lub host2.

Instalacja programu 3DM2 do zarządzania kontrolerem 3ware 9750 jest banalnie prosta. Wystarczy pobrać ze strony http://www.lsi.com plik 3DM2_CLI-Linux_10.2.1_9.5.4.zip

Po pobraniu pliku wydajemy z konsoli kolejno poniższe polecenia:

root@server:# unzip 3DM2_CLI-Linux-10.2.1_9.5.4.zip -d 3dm2 
root@server:# cd 3dm2 
root@server:# chmod +x install.sh 
root@server:# sudo ./install.sh --install

potem odpowiadamy na kilka prostych pytań i mamy zainstalowany program.

Od tego momentu zarządzać kontrolerem możemy za pomocą większości przeglądarek wpisując w pasku adresu https://<adres_ip>:888, gdzie <adres_ip> należy zastąpić adresem IP maszyny, na której zainstalowaliśmy oprogramowanie (demon tdm2 musi być cały czas uruchomiony).

Restart demona tdm2 wykonujemy poleceniem:

root@server:# /etc/init.d/tdm2 restart

Plik logów o nazwie tw_mgmt.log znajdziemy w folderze /var/log/.

Wersja Ubuntu – jak sprawdzić

Czasami może się zdarzyć, że nie wiemy jaka wersja systemu, jądra (64 czy 32 bitowa) lub strefy czasowej jest zainstalowana na komputerze. Ustalenie wersji ubuntu uzyskamy wydając z konsoli komendę.

root@server:/# lsb_release -a

Informacje o jądrze uzyskamy poleceniem:

root@server:/# uname -a

Wszystkie opcje uname możemy poznać wydając polecenie:

root@server:/# uname --help

Błąd instalatora Windows – InstallShield scripting runtime

Jeśli pojawia się błąd instalatora Windows wykonaj następujące czynności:

I. Zmień nazwę pliku IDriver.exe

1. Przejdź do katalogu:
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
2. Kliknij prawym klawiszem myszy plik IDriver.exe i wybierz „Zmień nazwę”
3. W polu nazwy wpisz IDriver.exe_bak

II. Wyłącz wszystkie procesy Install Shield

1. Uruchom Menedżer Zadań (wciśnij jednocześnie kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del)
2. Przejdź do zakładki procesy
3. Odnajdź proces msiexec.exe (może ich być kilka) i zakończ jego (ich) działanie
4. Odnajdź proces IDriver.exe i zakończ jego działanie
5. Zamknij Menedżer Zadań i uruchom ponownie instalację