Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu 14.04 instalacja VLAN’ów

Instalacja i konfiguracja wirtualnych sieci LAN w Ubuntu. 1) Instalujemy wymagane pakiety: root@server:/# apt-get install vlan 2) Ładujemy moduł VLAN do kernela:

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu domyślny edytor – zmiana

W celu zmiany domyślnego edytora systemowego, wykorzystywanego między innymi przez polecenie visudo wydajemy z konsoli poniższe polecenie: root@server:/# update-alternatives –config editor Po wykonaniu polecenia

Kategorie
DLNA

MiniDLNA – Inotify max_user_watches [16384]

Jeśli serwer MiniDLNA nie chce się uruchomić, a w logach serwera macie poniższy błąd: WARNING: Inotify max_user_watches [16384] is low or close to the number of used watches [5] and I do not have permission to increase this limit.  Please do so manually by writing a higher value into /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches. musicie zwiększyć wartość inotify za […]

Kategorie
Kernel Linux Ubuntu

Ubuntu 12.04 – Unable to find the ncurses libraries or the required header files

Jeśli podczas kompilacji kernela po wydaniu komendy make menuconfig pojawia Wam się poniższy komunikat:   HOSTCC  scripts/basic/fixdep   HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o  *** Unable to find the ncurses libraries or the  *** required header files.  *** ‚make menuconfig’ requires the ncurses libraries.  ***  *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.  *** oznacz, że brakuje w systemie bibliotek […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Linux – kasowanie danych z dysku

Czasami zachodzi potrzeba dokładnego skasowania danych z dysku. Można to zrobić poniższym poleceniem. W przykładzie operacja będzie wykonana 5 razy dla dysku sda. root@server:/# shred -v -n 5 -z /dev/sda Można również zapisać cały dysk samymi zerami (status polecenia dd w konsoli): root@server:/# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=16M Inną możliwością jest zapis losowych danych na dysku […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Wyświetlenie statusu polecenia dd w Ubuntu

Podczas robienia kopii dysku poleceniem dd nie widać stanu zaawansowania procesu. Można go jednak podejrzeć logując się na drugą konsolę i wydając z niej poniższe polecenie: root@server:/# pkill -USR1 -x dd dzięki temu program dd wyświetli na konsoli, na której został uruchomiony, stan zaawansowania procesu i wróci do kopiowania danych.

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu MySQL phpMyAdmin

Brak rozszerzenia mcrypt. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.

Jeżeli w phpMyAdmin’ie na dole wyświetla się Wam komunikat: „Brak rozszerzenia mcrypt. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.”, aby się go pozbyć w Ubuntu 12.04 wystarczy wydać poniższe polecenie: root@server:# apt-get install php5-mcrypt po zainstalowaniu biblioteki mcrypt musimy przeładować konfigurację serwera apach: root@server:# service apache2 reload Po ponownym zalogowaniu do phpMyAdmin’a komunikat informujący o braku mcrypt powinien […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Raid 1 w Ubuntu 12.04 – stan i naprawa

Jeżeli korzystamy z softwarowego raid poziomu 1 w Ubuntu, powinniśmy co jakich czas sprawdzać jaki jest jego stan. Możemy to uczynić poniższym poleceniem: root@server:# cat /proc/mdstat po jego wydaniu z konsoli powinniśmy otrzymać coś podobnego: Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]       3905524 blocks super […]

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

Zend Framework – instalacja w Ubuntu 12.04

Chcąc uruchamiać projekty korzystające z Zend’a na naszym serwerze www, bez konieczności kopiowania wszystkich plików framework’a do każdego projektu możemy zainstalować Zend’a na serwerze. W tym Celu z konsoli wpisujemy: root@server:# apt-get install zend-framework libzend-framework-zendx-php Po instalacji możemy sprawdzić czy wszystko przebiegło w porządku: root@server:# zf show version powinna wyświetlić się wersja Zenda jak poniżej:

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

PHP 5.3 – instalacja Zend Guard 6.0

Od wersji PHP 5.3 nie jest wspierany Zend Optimizer, w związku z tym chcąc używać zakodowane pliki na serwerze musimy zainstalować Zend Guard. W chwili pisania artykułu była dostępna wersja 5.5.0 i dla tej wersji jest poniższy opis. W pierwszej kolejności pobieramy Zend Guard wydając z konsoli poniższe polecenie: root@server: wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz potem rozpakowujemy pliki: […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu – aktualizacja całego systemu

W celu dokonania aktualizacji całego systemu wydajemy kolejno poniższe polecenia: root@server: apt-get update root@server: apt-get upgrade root@server: apt-get dist-upgrade

Kategorie
DLNA Linux Ubuntu

Minidlna – WARNING: Inotify max_user_watches [8192]

Jeśli w logach serwera minidlna otrzymacie podobny komunikat wystarczy zwiększyć wartość fs.inotify.max_user_watches do np. 16384 poniższym poleceniem: root@server: echo 16384 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches lub jeśli chcemy zwiększyć wartość na stałe, edytujemy plik sysctl.conf: root@server: vim /etc/sysctl.conf i dopisujemy na jego końcu: fs.inotify.max_user_watches=16384

Kategorie
Linux Ubuntu

Instalacja pakietów debiana *.deb na Ubuntu 12.04

Na Ubuntu możemy w prosty sposób obsługiwać pakiety Debiana poniższymi komendami instalacja pakietu: root@server: dpkg -i nazwapakietu.deb usunięcie pakietu: root@server: dpkg -r nazwapakietu.deb ponowna konfiguracja lub naprawa uszkodzonego pakietu: root@server: dpkg-reconfigure nazwapakietu.deb  

Kategorie
DLNA Linux Ubuntu

Serwer DLNA na Ubuntu 12.04

Coraz więcej urządzeń posiada wbudowaną obsługę technologii DLNA. Dzięki czemu można za ich pomocą korzystać z udostępnionych w sieci multimediów. Jednak do pełni szczęścia potrzebnym jeszcze będzie serwer multimediów obsługujący DLNA. Poniżej kilka wskazówek jak uruchomić serwer DLNA minidlna na Ubuntu 12.04. na początek instalacja: root@server: apt-get install minidlna następnie tworzymy katalogi gdzie będziemy przechowywać […]

Kategorie
Linux Ubuntu Squirrelmail

Polskie znaki Squirrelmail 1.4.22 na Ubuntu 12.04

Jeśli pomimo ustawienia w konfiguracji Squirrelmail domyślnego języka polskiego, nadal macie problem z wyświetlaniem interfejsu Squirrelmail w języku polskim, zobaczcie koniecznie ten artykuł jak zmienić lokale w Ubuntu 12.04.