Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu – aktualizacja całego systemu

W celu dokonania aktualizacji całego systemu wydajemy kolejno poniższe polecenia: root@server: apt-get update root@server: apt-get upgrade root@server: apt-get dist-upgrade

Kategorie
MySQL

MySQL – update 2 tabel

Czasami zachodzi w MySQL potrzeba wykonania update’u jednej tabeli na podstawie informacji przechowywanych w innej tabeli. Można to zrobić poniższym poleceniem: UPDATE tb1 INNER JOIN tb2 ON tb1.pole1=tb2.pole2 set tb1.pole3=’wartosc’ WHERE tb2.pole4=’warunek’; gdzie: tb1 – tabela 1, tb2 – tabela 2, pole1 – pole złączenia 1 tabeli, pole2 – pole złączenia 2 tabeli, pole3 – […]