Kategorie
Linux Ubuntu

Wyświetlenie statusu polecenia dd w Ubuntu

Podczas robienia kopii dysku poleceniem dd nie widać stanu zaawansowania procesu. Można go jednak podejrzeć logując się na drugą konsolę i wydając z niej poniższe polecenie: root@server:/# pkill -USR1 -x dd dzięki temu program dd wyświetli na konsoli, na której został uruchomiony, stan zaawansowania procesu i wróci do kopiowania danych.