Kategorie
Kernel Linux Ubuntu

Ubuntu 12.04 – Unable to find the ncurses libraries or the required header files

Jeśli podczas kompilacji kernela po wydaniu komendy make menuconfig pojawia Wam się poniższy komunikat:

  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
 *** Unable to find the ncurses libraries or the
 *** required header files.
 *** 'make menuconfig' requires the ncurses libraries.
 ***
 *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.
 ***

oznacz, że brakuje w systemie bibliotek ncurses.

Wystarczy je zainstalować wydając komendę:

root@server: apt-get install libncurses5-dev

Po instalacji bibliotek kompilacja kernela powinna być możliwa.