Przenoszenie Ubuntu na inny dysk

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia systemu operacyjnego z jednego dysku na drugi. Poniżej kilka wskazówek jak można to wykonać na przykładzie Ubuntu. Na początku najlepiej jest podpiąć nowy dysk w miejsce starego, a stary podłączyć do innego kanału SATA. Jeśli coś się nie uda, zawsze będziemy mieli możliwość podłączenia starego dysku w jego pierwotny kanał i uruchomienia systemu. Po podłączeniu dysków uruchamiamy komputer z płyty Live CD lub pendriva i przygotowujemy nowy dysk do pracy tworząc na nim partycje (gparted, cfdisk, fdisk). Najlepiej jest zachować taki sam układ partycji jak na starym dysku, a ich wielkość dostosować do rozmiaru nowego dysku. Kolejnym krokiem jest utworzenie katalogów o nazwach przykładowo: stary_dysk i nowy_dysk: Czytaj dalej Przenoszenie Ubuntu na inny dysk

MiniDLNA – Inotify max_user_watches [16384]

Jeśli serwer MiniDLNA nie chce się uruchomić, a w logach serwera macie poniższy błąd:

WARNING: Inotify max_user_watches [16384] is low or close to the number of used watches [5] and I do not have permission to increase this limit.  Please do so manually by writing a higher value into /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches.

musicie zwiększyć wartość inotify za pomocą sysctl (wartość 100000 powinna być wystarczająca dla większości użytkowników):

root@server: sysctl fs.inotify.max_user_watches=100000

Aby po uruchomienia serwera zwiększona wartość inotify nie uległa zmianie, dodajcie do pliku /etc/sysctl.conf poniższy wpis lub zmieńcie wartość już istniejącą na 100000.

# Increase inotify max watchs per user for local minidlna
fs.inotify.max_user_watches = 100000

Po zmianach można spokojnie uruchomić serwer MiniDLNA:

root@server: /etc/init.d/minidlna start

lub ładniej

root@server: service minidlna start

Po dodaniu plików do serwera warto przeładować konfigurację:

root@server: /etc/init.d/minidlna force-reload

lub ładniej

root@server: service minidlna force-reload

 

Ubuntu 12.04 – Unable to find the ncurses libraries or the required header files

Jeśli podczas kompilacji kernela po wydaniu komendy make menuconfig pojawia Wam się poniższy komunikat:

  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
 *** Unable to find the ncurses libraries or the
 *** required header files.
 *** 'make menuconfig' requires the ncurses libraries.
 ***
 *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.
 ***

oznacz, że brakuje w systemie bibliotek ncurses.

Wystarczy je zainstalować wydając komendę:

root@server: apt-get install libncurses5-dev

Po instalacji bibliotek kompilacja kernela powinna być możliwa.

Linux – kasowanie danych z dysku

Czasami zachodzi potrzeba dokładnego skasowania danych z dysku. Można to zrobić poniższym poleceniem. W przykładzie operacja będzie wykonana 5 razy dla dysku sda.

root@server:/# shred -v -n 5 -z /dev/sda

Można również zapisać cały dysk samymi zerami (status polecenia dd w konsoli):

root@server:/# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=16M

Inną możliwością jest zapis losowych danych na dysku poprzez wydanie poniższego polecenia:

root@server:/# cat /dev/urandom /dev/sda

lub poprzez zapełnienie go losowymi danymi:

root@server:/# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=4096

Polecenie zakończy się stosownym komunikatem w momencie gdy zabraknie miejsca na dysku.

Kasowanie rekordu rozruchowego dysku sda wykonamy poleceniem:

root@server:/# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1

 

Raid 1 w Ubuntu 12.04 – stan i naprawa

Jeżeli korzystamy z softwarowego raid poziomu 1 w Ubuntu, powinniśmy co jakich czas sprawdzać jaki jest jego stan. Możemy to uczynić poniższym poleceniem:

root@server:# cat /proc/mdstat

po jego wydaniu z konsoli powinniśmy otrzymać coś podobnego:

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
      3905524 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      1943747448 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>

powyższe oznacza, że obie macierze md0 i md1 są aktywne i oba dyski w każdej macierzy są zsynchronizowane: Czytaj dalej Raid 1 w Ubuntu 12.04 – stan i naprawa

Zend Framework – instalacja w Ubuntu 12.04

Chcąc uruchamiać projekty korzystające z Zend’a na naszym serwerze www, bez konieczności kopiowania wszystkich plików framework’a do każdego projektu możemy zainstalować Zend’a na serwerze. W tym Celu z konsoli wpisujemy:

root@server:# apt-get install zend-framework libzend-framework-zendx-php

Po instalacji możemy sprawdzić czy wszystko przebiegło w porządku:

root@server:# zf show version

powinna wyświetlić się wersja Zenda jak poniżej: Czytaj dalej Zend Framework – instalacja w Ubuntu 12.04

PHP 5.3 – instalacja Zend Guard 6.0

Od wersji PHP 5.3 nie jest wspierany Zend Optimizer, w związku z tym chcąc używać zakodowane pliki na serwerze musimy zainstalować Zend Guard. W chwili pisania artykułu była dostępna wersja 5.5.0 i dla tej wersji jest poniższy opis.

W pierwszej kolejności pobieramy Zend Guard wydając z konsoli poniższe polecenie:

root@server: wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz

potem rozpakowujemy pliki:

root@server: tar xvf ./ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz

przechodzimy do podkatalogu: Czytaj dalej PHP 5.3 – instalacja Zend Guard 6.0

Maska sieci zwykła i skrócona

Maska Maska skrócona Klasa Ilość IP
255.0.0.0 /8 A 16777216
255.128.0.0 /9 A 8388608
255.192.0.0 /10 A 4194304
255.224.0.0 /11 A 2097152
255.240.0.0 /12 A 1048576
255.248.0.0 /13 A 524288
255.252.0.0 /14 A 262144
255.254.0.0 /15 A 131072
255.255.0.0 /16 B 65536
255.255.128.0 /17 B 32768
255.255.192.0 /18 B 16384
255.255.224.0 /19 B 8192
255.255.240.0 /20 B 4096
255.255.248.0 /21 B 2048
255.255.252.0 /22 B 1024
255.255.254.0 /23 B 512
255.255.255.0 /24 C 256
255.255.255.128 /25 C 128
255.255.255.192 /26 C 64
255.255.255.224 /27 C 32
255.255.255.240 /28 C 16
255.255.255.248 /29 C 8
255.255.255.252 /30 C 4
255.255.255.254 /31 C 2
255.255.255.255 /32 C 1

Minidlna – WARNING: Inotify max_user_watches [8192]

Jeśli w logach serwera minidlna otrzymacie podobny komunikat wystarczy zwiększyć wartość fs.inotify.max_user_watches do np. 16384 poniższym poleceniem:

root@server: echo 16384 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches

lub jeśli chcemy zwiększyć wartość na stałe, edytujemy plik sysctl.conf:

root@server: vim /etc/sysctl.conf

i dopisujemy na jego końcu:

fs.inotify.max_user_watches=16384

Serwer DLNA na Ubuntu 12.04

Coraz więcej urządzeń posiada wbudowaną obsługę technologii DLNA. Dzięki czemu można za ich pomocą korzystać z udostępnionych w sieci multimediów. Jednak do pełni szczęścia potrzebnym jeszcze będzie serwer multimediów obsługujący DLNA.

Poniżej kilka wskazówek jak uruchomić serwer DLNA minidlna na Ubuntu 12.04.

na początek instalacja:

root@server: apt-get install minidlna

następnie tworzymy katalogi gdzie będziemy przechowywać odpowiednio muzykę, zdjęcia i filmy:

root@server: mkdir /home/dlna/Muzyka
root@server: mkdir /home/dlna/Filmy
root@server: mkdir /home/dlna/Fotki

Ostatnim krokiem jest konfiguracja. W tym celu edytujemy plik minidlna.conf

root@server: vim /etc/minidlna.conf

i wpisujemy w nim jak poniżej:

# ścieżki do utworzonych katalogów
media_dir=A,/home/dlna/Muzyka
media_dir=V,/home/dlna/Filmy
media_dir=P,/home/dlna/Fotki
# przyjazna nazwa naszego serwera
friendly_name=Home DLNA Server

Na zakończenie warto przeładować serwer wraz z indeksowaniem katalogów:

root@server: /etc/init.d/minidlna force-reload

lub normalny restart:

root@server: service minidlna restart

Po takich zabiegach we wszystkich urządzeniach obsługujących DLNA i podłączonych do sieci nasz serwer powinien być widoczny.