Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu – aktualizacja całego systemu

W celu dokonania aktualizacji całego systemu wydajemy kolejno poniższe polecenia:

root@server: apt-get update
root@server: apt-get upgrade
root@server: apt-get dist-upgrade