Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

PHP 5.3 – instalacja Zend Guard 6.0

Od wersji PHP 5.3 nie jest wspierany Zend Optimizer, w związku z tym chcąc używać zakodowane pliki na serwerze musimy zainstalować Zend Guard. W chwili pisania artykułu była dostępna wersja 5.5.0 i dla tej wersji jest poniższy opis.

W pierwszej kolejności pobieramy Zend Guard wydając z konsoli poniższe polecenie:

root@server: wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz

potem rozpakowujemy pliki:

root@server: tar xvf ./ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz

przechodzimy do podkatalogu:

root@server: cd ./ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64/php-5.3.x/

kopiujemy plik modułu w dowolne miejsce, ja zalecam skopiować do katalogu z innymi modułami, jak poniżej:

root@server: cp ./ZendGuardLoader.so /usr/lib/php5/20090626/

Kolejnym krokiem jest konfiguracja PHP. Przechodzimy do katalogu z plikami konfiguracyjnymi PHP:

root@server: cd /etc/php5/mods-available/

Tworzymy plik dla Zend’a:

root@server: touch ./zend.ini

i w dowolnym edytorze wstawiamy do pliku poniższe linie:

; configuration for php Zend Guard
zend_extension=/usr/lib/php5/20090626/ZendGuardLoader.so

następnie przechodzimy do katalogu:

root@server: cd /etc/php5/apache2/conf.d/

i tworzymy dowiązanie do wcześniej utworzonego pliku:

root@server: ln -s /etc/php5/mods-available/zend.ini

Na koniec restartujemy apache’a:

root@server: service apache2 restart

i sprawdzamy czy wszystko jest w porządku:

root@server: php -v
PHP 5.3.10-1ubuntu3.4 with Suhosin-Patch (cli) (built: Sep 12 2012 18:59:41)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies
    with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies