Raid 1 w Ubuntu 12.04 – stan i naprawa

Jeżeli korzystamy z softwarowego raid poziomu 1 w Ubuntu, powinniśmy co jakich czas sprawdzać jaki jest jego stan. Możemy to uczynić poniższym poleceniem:

root@server:# cat /proc/mdstat

po jego wydaniu z konsoli powinniśmy otrzymać coś podobnego:

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
      3905524 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      1943747448 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>

powyższe oznacza, że obie macierze md0 i md1 są aktywne i oba dyski w każdej macierzy są zsynchronizowane: Czytaj dalej Raid 1 w Ubuntu 12.04 – stan i naprawa

3ware SAS 9750-4i instalacja w Ubuntu

Wyświetlanie informacji o zainstalowanym kontrolerze:

root$server:# dmesg | grep 3w

lub

root$server:# cat /sys/class/scsi_host/<host_id>/3ware_stats

gdzie zamiast <host_id> zwykle należy wstawić host0, chyba że inne kontrolery SCSI są zainstalowane, wtedy może to być host1 lub host2.

Instalacja programu 3DM2 do zarządzania kontrolerem 3ware 9750 jest banalnie prosta. Wystarczy pobrać ze strony http://www.lsi.com plik 3DM2_CLI-Linux_10.2.1_9.5.4.zip

Po pobraniu pliku wydajemy z konsoli kolejno poniższe polecenia:

root@server:# unzip 3DM2_CLI-Linux-10.2.1_9.5.4.zip -d 3dm2 
root@server:# cd 3dm2 
root@server:# chmod +x install.sh 
root@server:# sudo ./install.sh --install

potem odpowiadamy na kilka prostych pytań i mamy zainstalowany program.

Od tego momentu zarządzać kontrolerem możemy za pomocą większości przeglądarek wpisując w pasku adresu https://<adres_ip>:888, gdzie <adres_ip> należy zastąpić adresem IP maszyny, na której zainstalowaliśmy oprogramowanie (demon tdm2 musi być cały czas uruchomiony).

Restart demona tdm2 wykonujemy poleceniem:

root@server:# /etc/init.d/tdm2 restart

Plik logów o nazwie tw_mgmt.log znajdziemy w folderze /var/log/.