Kategorie
Linux Ubuntu

Linux – kasowanie danych z dysku

Czasami zachodzi potrzeba dokładnego skasowania danych z dysku. Można to zrobić poniższym poleceniem. W przykładzie operacja będzie wykonana 5 razy dla dysku sda.

root@server:/# shred -v -n 5 -z /dev/sda

Można również zapisać cały dysk samymi zerami (status polecenia dd w konsoli):

root@server:/# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=16M

Inną możliwością jest zapis losowych danych na dysku poprzez wydanie poniższego polecenia:

root@server:/# cat /dev/urandom /dev/sda

lub poprzez zapełnienie go losowymi danymi:

root@server:/# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=4096

Polecenie zakończy się stosownym komunikatem w momencie gdy zabraknie miejsca na dysku.

Kasowanie rekordu rozruchowego dysku sda wykonamy poleceniem:

root@server:/# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1