Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu 14.04 instalacja VLAN’ów

Instalacja i konfiguracja wirtualnych sieci LAN w Ubuntu.

1) Instalujemy wymagane pakiety:

root@server:/# apt-get install vlan

2) Ładujemy moduł VLAN do kernela:

root@server:/# modprobe 8021q

 Warto dodać moduł na stałe do kernela, żeby był ładowany przy starcie systemu:

root@server:/# echo "8021q" >> /etc/modules

3) Edytujemy plik /etc/network/interfaces i dodajemy konfigurację dla VLAN’u (w przykładzie tworzymy VLAN o id 20 na interfejsie eth0):

auto vlan20
iface vlan20 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    vlan_raw_device eth0

4) Podnosimy nowy interfejs VLAN:

root@server:/# ifup vlan20

Należy pamiętać, że wykorzystać VLAN’y możemy tylko wówczas, gdy posiadamy zarządzalne przełączniki obsługujące VLAN’y. Dzięki temu na jednej fizycznej infrastrukturze możemy stworzyć dwie lub więcej logicznych, w pełni odseparowanych od siebie sieci.