Wyświetlenie statusu polecenia dd w Ubuntu

Podczas robienia kopii dysku poleceniem dd nie widać stanu zaawansowania procesu. Można go jednak podejrzeć logując się na drugą konsolę i wydając z niej poniższe polecenie:

root@server:/# pkill -USR1 -x dd

dzięki temu program dd wyświetli na konsoli, na której został uruchomiony, stan zaawansowania procesu i wróci do kopiowania danych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...