Kategorie
Linux Ubuntu

Wersja Ubuntu – jak sprawdzić

Czasami może się zdarzyć, że nie wiemy jaka wersja systemu, jądra (64 czy 32 bitowa) lub strefy czasowej jest zainstalowana na komputerze. Ustalenie wersji ubuntu uzyskamy wydając z konsoli komendę. root@server:/# lsb_release -a Informacje o jądrze uzyskamy poleceniem: root@server:/# uname -a Wszystkie opcje uname możemy poznać wydając polecenie: root@server:/# uname –help

Kategorie
Linux Ubuntu

Serwer czasu NTP w Ubuntu 12.04

Instalacja serwera czas uw Ubuntu: root@server:# apt-get install ntp Program ntpd może w systemie pełnić zarówno funkcję serwera (być wzorcem czasu dla innych maszyn), jak również klienta (synchronizować lokalny zegar z serwerami czasu). Warto po instalacji ntpd usunąć z systemu poprzedni – przestarzały program do synchronizacji czasy ntpdate. root@server:# apt-get remove ntpdate Następnym krokiem jest […]