3ware SAS 9750-4i instalacja w Ubuntu

Wyświetlanie informacji o zainstalowanym kontrolerze:

root$server:# dmesg | grep 3w

lub

root$server:# cat /sys/class/scsi_host/<host_id>/3ware_stats

gdzie zamiast <host_id> zwykle należy wstawić host0, chyba że inne kontrolery SCSI są zainstalowane, wtedy może to być host1 lub host2.

Instalacja programu 3DM2 do zarządzania kontrolerem 3ware 9750 jest banalnie prosta. Wystarczy pobrać ze strony http://www.lsi.com plik 3DM2_CLI-Linux_10.2.1_9.5.4.zip

Po pobraniu pliku wydajemy z konsoli kolejno poniższe polecenia:

root@server:# unzip 3DM2_CLI-Linux-10.2.1_9.5.4.zip -d 3dm2 
root@server:# cd 3dm2 
root@server:# chmod +x install.sh 
root@server:# sudo ./install.sh --install

potem odpowiadamy na kilka prostych pytań i mamy zainstalowany program.

Od tego momentu zarządzać kontrolerem możemy za pomocą większości przeglądarek wpisując w pasku adresu https://<adres_ip>:888, gdzie <adres_ip> należy zastąpić adresem IP maszyny, na której zainstalowaliśmy oprogramowanie (demon tdm2 musi być cały czas uruchomiony).

Restart demona tdm2 wykonujemy poleceniem:

root@server:# /etc/init.d/tdm2 restart

Plik logów o nazwie tw_mgmt.log znajdziemy w folderze /var/log/.