Wersja Zend Framework – jak sprawdzić?

Wersję zainstalowanego na serwerze frameworka znajdziemy w pliku Version.php, który najczęściej jest w folderze library/Zend (lub libs/Zend w katalogu, gdzie jest zainstalowany dany serwis www). Jeśli mamy możliwość podglądu pliku odszukujemy poniższą linijkę:

const VERSION = '1.11.11';

w której mamy wersję Zenda.

Jeśli nie mamy możliwości podglądu powyższego pliku, dodajemy do dowolnego pliku php poniższy kod i wyświetlamy go w przeglądarce.

<?php

include("library/Zend/Version.php");
echo Zend_Version::VERSION;

?>

 

Wersja Ubuntu – jak sprawdzić

Czasami może się zdarzyć, że nie wiemy jaka wersja systemu, jądra (64 czy 32 bitowa) lub strefy czasowej jest zainstalowana na komputerze. Ustalenie wersji ubuntu uzyskamy wydając z konsoli komendę.

root@server:/# lsb_release -a

Informacje o jądrze uzyskamy poleceniem:

root@server:/# uname -a

Wszystkie opcje uname możemy poznać wydając polecenie:

root@server:/# uname --help