Kategorie
PHP

Wersja Zend Framework – jak sprawdzić?

Wersję zainstalowanego na serwerze frameworka znajdziemy w pliku Version.php, który najczęściej jest w folderze library/Zend (lub libs/Zend w katalogu, gdzie jest zainstalowany dany serwis www). Jeśli mamy możliwość podglądu pliku odszukujemy poniższą linijkę: const VERSION = ‚1.11.11’; w której mamy wersję Zenda. Jeśli nie mamy możliwości podglądu powyższego pliku, dodajemy do dowolnego pliku php poniższy […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Wersja Ubuntu – jak sprawdzić

Czasami może się zdarzyć, że nie wiemy jaka wersja systemu, jądra (64 czy 32 bitowa) lub strefy czasowej jest zainstalowana na komputerze. Ustalenie wersji ubuntu uzyskamy wydając z konsoli komendę. root@server:/# lsb_release -a Informacje o jądrze uzyskamy poleceniem: root@server:/# uname -a Wszystkie opcje uname możemy poznać wydając polecenie: root@server:/# uname –help

Kategorie
Linux Ubuntu

Sprawdzanie wersji systemu w Ubuntu

Wpisanie w konsoli poniższego polecenia wyświetli nam w Ubuntu posiadaną wersję systemu: root@server:/# tail -1 /etc/lsb-release dodatkowo po wpisaniu poniższego poznamy wersję jądra: root@server:/# uname -r