Kategorie
PHP

PHP różnica między apostrofem i cudzysłowem

Wielu początkujących programistów zastanawia się nad tym, jaka jest różnica między apostrofem, a cudzysłowem w języku PHP.

W większości przypadków polecenia i komendy wykonają się tak samo i nie będzie miało to większego znaczenia. Jednak w specyficznych sytuacjach warto wiedzieć, że napisy ujęte w cudzysłowy podlegają interpretacji przez PHP, natomiast napisy ujęte w apostrofy nie.

Poniżej przykład dwóch różnych interpretacji tego samego kodu ujętego raz w cudzysłów, a raz w apostrofy.

echo "\n";

Znaki \ i n zostaną zamienione przez parser PHP na znak o o kodzie ASCII x0a. Wynikowy tekst będzie zatem miał długość 1 i zawierał tylko jeden znak.

echo '\n';

W powyższym przypadku, jak wspomniano wcześniej, tekst nie podlega interpretacji i zawiera 2 znaki: \ i n.

Jest to dość subtelna różnica, mająca wpływ na działanie kodu tylko w pewnych przypadkach, jednak warto o niej wiedzieć.