Kategorie
Linux Ubuntu

Sprawdzanie wersji systemu w Ubuntu

Wpisanie w konsoli poniższego polecenia wyświetli nam w Ubuntu posiadaną wersję systemu:

root@server:/# tail -1 /etc/lsb-release

dodatkowo po wpisaniu poniższego poznamy wersję jądra:

root@server:/# uname -r