Lokalne montowanie zdalnych katalogów – sshfs

W linuxie istnieje możliwość pracy na zdalnym katalogu tak jak byśmy pracowali na lokalnym, w dodatku transfer danych pomiędzy maszynami odbywa się połączeniem szyfrowanym.

W celu zamontowania zdalnego katalogu na lokalnej maszynie należy zainstalować program sshfs.

root@server:~# apt-get install sshfs

Następnie tworzymy na lokalnej maszynie punkt montowania:

root@server:~# mkdir /mnt/zdalny_server

Zasób ze zdalnej maszyny montujemy w katalogu zdalny_server poniższym poleceniem:

root@server:~# sshfs user@82.160.206.20:/home/user /mnt/zdalny_server

gdzie user to nazwa użytkownika na zdalnej maszynie posiadającego uprawnienia odczytu do zasobu /home/user, 82.160.206.20 to adres IP zdalnej maszyny.

Po takim zabiegu w katalogu zdalny_server mamy zasoby ze zdalnej maszyny, z których możemy korzystać jak lokalnych pamiętając, że szybkość transferu plików zależy od szybkości łącza jakie jest pomiędzy maszyną lokalną i zdalną (np. łącza Internetowego).

Na zakończenie warto odmontować zdalny zasób. Można to zrobić poniższym poleceniem:

root@server:~# fusermount -u /mnt/zdalny_server

Ponowne montowanie zasobu można wykonać dodając opcje reconnect jak poniżej:

root@server:~# sshfs user@82.160.206.20:/home/user /mnt/zdalny_server -o reconnect

inne opcje:

-o reconnect,idmap=user,password_stdin,dev,suid

Server ssh Ubuntu 12.04 live

Po uruchomieniu serwera z płyty Live CD Ubuntu 12.04 należy wykonać poniższe kroki:

jesli nie mamy serwera DHCP konfigurujemy połaczenie sieciowe ustawiając stały adres IP.

instalujemy server ssh

sudo apt-get install ssh

ustawiamy hasło dla root’a:

sudo passwd root

restartujemy serwer ssh:

sudo service ssh restart

jeśli otrzymamy komunikat: „stop: Unknown job: ssh„, musimy ponownie załadować konfigurację, poniższym poleceniem:

sudo initctl reload-configuration

 poprawne dzisłanie serwera sprawdzamy poleceniem:

ssh localhost

 

scp transfer plików przez ssh w linuxie

Za pomocą polecenia scp bezpośrednio z konsoli w linuxie możemy przesyłać bezpiecznie pliki .Aby wysłać plik o nazwie plik.tar z lokalnego katalogu home do katalogu home komputera o adresie IP: 82.1.1.1, do którego ma prawa do zapisu użytkownik root wystaczy wydać poniższe polecenie

root@server:# scp /home/plik.tar root@82.1.1.1:/home/

Powyższym poleceniem plik zostanie wystały na standardowy port 22. Jeśli chcemy użyć innego portu niż domyślny wystarczy dodać przełącznik -P, po którym podajemy nr portu jak poniżej.

root@server:# scp -P 5900 /home/plik.tar root@82.1.1.1:/home/