Kategorie
Linux Ubuntu SSH

Lokalne montowanie zdalnych katalogów – sshfs

W linuxie istnieje możliwość pracy na zdalnym katalogu tak jak byśmy pracowali na lokalnym, w dodatku transfer danych pomiędzy maszynami odbywa się połączeniem szyfrowanym. W celu zamontowania zdalnego katalogu na lokalnej maszynie należy zainstalować program sshfs. root@server:~# apt-get install sshfs Następnie tworzymy na lokalnej maszynie punkt montowania: root@server:~# mkdir /mnt/zdalny_server Zasób ze zdalnej maszyny montujemy […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Server ssh Ubuntu 12.04 live

Po uruchomieniu serwera z płyty Live CD Ubuntu 12.04 należy wykonać poniższe kroki: jesli nie mamy serwera DHCP konfigurujemy połaczenie sieciowe ustawiając stały adres IP. instalujemy server ssh sudo apt-get install ssh ustawiamy hasło dla root’a: sudo passwd root restartujemy serwer ssh: sudo service ssh restart jeśli otrzymamy komunikat: „stop: Unknown job: ssh„, musimy ponownie […]

Kategorie
Linux Ubuntu scp

scp transfer plików przez ssh w linuxie

Za pomocą polecenia scp bezpośrednio z konsoli w linuxie możemy przesyłać bezpiecznie pliki .Aby wysłać plik o nazwie plik.tar z lokalnego katalogu home do katalogu home komputera o adresie IP: 82.1.1.1, do którego ma prawa do zapisu użytkownik root wystaczy wydać poniższe polecenie root@server:# scp /home/plik.tar root@82.1.1.1:/home/ Powyższym poleceniem plik zostanie wystały na standardowy port […]