Kategorie
OpenVPN

Instalacja OpenVPN pod Windows 7, 8 i 10

OpenVPN jest oprogramowaniem open source udostępnianym na licencji GNU GPL. Pozwala ono na bezpieczne połączenie z prywatnymi lub firmowymi zasobami z niezabezpieczonych publicznych sieci Wi-Fi w hotelach, restauracjach czy lotniskach. Dzięki OpenVPN możemy chronić nasze prywatne dane oraz zwiększyć nasze bezpieczeństwo podczas przeglądania sieci Internet i przesyłania przez nią wrażliwych danych. Dodatkowo tunele VPN dają […]

Kategorie
Linux Ubuntu Sieci tcp/ip

Maska sieci zwykła i skrócona

Maska Maska skrócona Klasa Ilość IP 255.0.0.0 /8 A 16777216 255.128.0.0 /9 A 8388608 255.192.0.0 /10 A 4194304 255.224.0.0 /11 A 2097152 255.240.0.0 /12 A 1048576 255.248.0.0 /13 A 524288 255.252.0.0 /14 A 262144 255.254.0.0 /15 A 131072 255.255.0.0 /16 B 65536 255.255.128.0 /17 B 32768 255.255.192.0 /18 B 16384 255.255.224.0 /19 B 8192 255.255.240.0 […]