Kategorie
Perl

PERL „Wide character in print at …” error

Jeżeli w wyniku działania skryptu perl otrzymujecie poniższy komunikat błędu:

root@server:/# Wide character in print at ...

Wystarczy dodać do skryptu komendę, dzięki której perl będzie przetwarzał tekst w utf8:

#!/usr/bin/perl -w
my $tekst ='Jakiś tekst.';
binmode(STDOUT, ":utf8");
print $tekst;