Kategorie
DHCP Linux Ubuntu

DHCP serwer w Ubuntu 14.04

Ręczne wpisywanie adresów IP w sieci lokalnej możemy zastąpić usługą DHCP, która przydzieli adresy IP wszystkim urządzeniom w sieci komputerowej za nas. Najlepiej do tego się nadaje serwer DHCP3 z repozytoriów Ubuntu: Żeby go zainstalować wystarczy wydać z konsoli poniższe polecenie: root@server: apt-get install dhcp3-server Po instalacji server DHCP domyślnie pracuje na wszystkich interfejsach dostępnych […]